lada definicja
Słownik LADA definicja. Czym jest skrzynia, do której kładzie się słomę przeznaczoną do pocięcia na.

Czy przydatne?

Definicja Lada

Co oznacza LADA: 1. stół sklepowy, kontuar; 2. część sieczkarni, drewniana skrzynia, do której kładzie się słomę przeznaczoną do pocięcia na sieczkę

Czym jest Lada znaczenie w Słownik wyrazy L .

Co znaczy Logistyka:
Słownik formalnej opierająca się na metodzie ściśle dedukcyjnej, na przykład logika matematyczna; 2. ogół działań i badań dotyczących możliwości zaspokojenia poprzez kraj potrzeb wojska na wypadek wojny w lada co to jest.
Co znaczy Łodyga:
Słownik 1. część rośliny, z której wyrastają pędy i liście; 2. spora, płaska łódź rybacka lada definicja.
Co znaczy Lokacja:
Słownik zakładanie wsi albo miast, zazwyczaj na prawie niemieckim; 2. wykrywanie i wyznaczanie położenia albo prędkości ruchu obiektów w przestrzeni, służące w nawigacji i w technice wojskowej lada co znaczy.
Co znaczy Licznik:
Słownik 1. przyrząd pomiarowy wskazujący wartość mierzonej wielkości jako rezultat jej sumowania albo całkowania w pewnych odcinkach czasu; 2. w ułamku matematycznym liczba znajdująca się nad kreską ułamkową lada słownik.
Co znaczy Likwacja:
Słownik rozdzielania się magmy na frakcje ciekłe o różnym składzie chemicznym, zachodzący pod wpływem siły ciężkości; 2. częściowe topienie stopu w celu rozdzielenia jego składników; 3. nierównomierność lada znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: