łata definicja
Słownik Łata definicja. Czym jest miejsce podarte albo przetarte w odzieży, butach i tym podobne.

Czy przydatne?

Definicja Łata

Co oznacza ŁATA: 1. kawałek materiału, skóry i tym podobne zasłaniający miejsce podarte albo przetarte w odzieży, butach i tym podobne ; 2. spora listwa drewniana stosowana do robót ciesielskich i stolarskich; 3. łata miernicza - listwa z podziałką do pomiaru odległości punktów

Czym jest Łata znaczenie w Słownik wyrazy L .

Co znaczy Ług:
Słownik 1. roztwór wodny wodorotlenku sodowego lub potasowego; 2. podmokła łąka łata.
Co znaczy Lewada:
Słownik 1. wspięcie konia przed skokiem poprzez przeszkodę; 2. łąka albo polana okolona drzewami łata.
Co znaczy Laska:
Słownik albo metalowy na końcu zagięty lub skończony ozdobną rączką, wykorzystywany do podpierania się; 2. w architekturze gotyckiej motyw w formie pionowego, wypukłego pręta tworzący z innymi dekoracyjne łata.
Co znaczy Logos:
Słownik filozofii greckiej powszechna prawidłowość świata (u Heraklita), użytek, rozum świata (u stoików), rozum, definicja (u Arystotelesa); w idealistycznej filozofii Hegla: definicja, rozum absolutny; w łata.
Co znaczy Łęk:
Słownik tylna część siodła, wygięta do góry; 2. siodło z dwiema kulami: z przodu i z tyłu; 3. łuk; 4. wklęsła część fałdu, której wnętrze zbudowane jest ze skał najmłodszych, w kierunku zewnętrznym zaś łata.
  • Dodano:
  • Autor: