nawieźć definicja
Słownik Nawieźć definicja. Czym jest przywieźć w sporych ilościach co. Co oznacza Nawieźć słownik.

Czy przydatne?

Definicja Nawieźć

Co oznacza NAWIEŹĆ: 1. zasilić glebę nawozem, nawieźć pole obornikiem; 2. przywieźć w sporych ilościach co

Czym jest Nawieźć znaczenie w Słownik wyrazy N .

Co znaczy Nasada:
Słownik w czym coś jest osadzone, miejsce osadzenia, umocowania czegoś; 2. część liścia łącząca jego ogonek albo samą blaszkę z łodygą rośliny; 3. zespół narządów mowy złożony z j. ustnej, gardłowej i nawieźć.
Co znaczy Nastawać:
Słownik 1. rozpoczynać się, następować; 2. upominać się o co z naciskiem, uporczywie nalegać nawieźć.
Co znaczy Nawiązać:
Słownik 1. czynić co punktem wyjścia danego fragmentu wypowiedzi, rozmowy, koncepcji i tym podobne; 2. powiązać sporo czego nawieźć.
Co znaczy Naskrobać:
Słownik 1. napisać co niestarannie, nagryzmolić; 2. obrać, oczyścić sporo czego nawieźć.
Co znaczy Namierzyć:
Słownik 1. dokładnie wyznaczyć położenie jakiegoś obiektu; 2. zmierzyć sporo czego nawieźć.
  • Dodano:
  • Autor: