odprawa definicja
Słownik Odprawa definicja. Czym jest dyrektyw zgromadzonym; 2. ostra, stanowcza replika; 3.

Czy przydatne?

Definicja Odprawa

Co oznacza ODPRAWA: 1. zgromadzenie, w okresie którego zwierzchnik udziela dyrektyw zgromadzonym; 2. ostra, stanowcza replika; 3. jednorazowe płaca udzielane pracownikowi przy opuszczaniu posady, przechodzeniu na emeryturę albo w innych okolicznościach w myśl umowy; 4. załatwianie formalności urzędowych, związanych z wyjazdem osób, odpłynięciem statku albo odlotem samolotów

Czym jest Odprawa znaczenie w Słownik wyrazy O .

Co znaczy Orgia:
Słownik 1. w starożytnej Grecji obrzędy religijne ku czci bogów, w szczególności Dionizosa, połączone początkowo z muzyką, ekstatycznymi tańcami i śpiewami; 2. hulaszcza, rozwiązła zabawa, uczta, pijatyka odprawa.
Co znaczy Obóz:
Słownik usytuowanych pod gołym niebem, przeznaczonych na dłuższy odpoczynek dla większej ekipy osób; 2. rodzaj kursu gromadzącego na pewien czas grupę ludzi w celu wspólnego odbywania ćwiczeń sportowych odprawa.
Co znaczy Ogniwo:
Słownik tworzących łańcuch; 2. obiekt, pierścień złączający coś; 3. komórka instytucji socjalnej, partyjnej i tym podobne ujmowana jako obiekt danej struktury organizacyjnej; 4. źródło stałego prądu odprawa.
Co znaczy Obezwładnienie:
Słownik 1. pozbawienie swobody ruchów; 2. bezwład na przykład pod wpływem narkozy odprawa.
Co znaczy Ocena:
Słownik 1. wyrażony w formie ustnej albo pisemnej sąd o wartości czegoś; 2. w klasyfikacji szkolnej umowny sposób zakwalifikowania pracy i postępów ucznia; 3. ustalenie materialnej wartości czegoś odprawa.
  • Dodano:
  • Autor: