ogarek definicja
Słownik Ogarek definicja. Czym jest 1. niedopalony do końca kawałek na przykład świecy; 2. pies.

Czy przydatne?

Definicja Ogarek

Co oznacza OGAREK: 1. niedopalony do końca kawałek na przykład świecy; 2. pies myśliwski

Czym jest Ogarek znaczenie w Słownik wyrazy O .

Co znaczy Okólnik:
Słownik obiegiem, zawierające wskazówki, polecenia wydane poprzez organ administracyjny dla organów niższych; 2. ogrodzona część pastwiska albo podwórza, przeznaczona dla bydła, koni albo owiec ogarek.
Co znaczy Obóz:
Słownik usytuowanych pod gołym niebem, przeznaczonych na dłuższy odpoczynek dla większej ekipy osób; 2. rodzaj kursu gromadzącego na pewien czas grupę ludzi w celu wspólnego odbywania ćwiczeń sportowych ogarek.
Co znaczy Orgia:
Słownik 1. w starożytnej Grecji obrzędy religijne ku czci bogów, w szczególności Dionizosa, połączone początkowo z muzyką, ekstatycznymi tańcami i śpiewami; 2. hulaszcza, rozwiązła zabawa, uczta, pijatyka ogarek.
Co znaczy Ocena:
Słownik 1. wyrażony w formie ustnej albo pisemnej sąd o wartości czegoś; 2. w klasyfikacji szkolnej umowny sposób zakwalifikowania pracy i postępów ucznia; 3. ustalenie materialnej wartości czegoś ogarek.
Co znaczy Orfizm:
Słownik mitologii, następnie doktryna filozoficzno religijna powstała w Grecji w VIII w. przed naszą erą, wywodząca się od Orfeusza, głosząca tezę o dwoistości natury ludzkiej, walce dobra ze złem i ogarek.
  • Dodano:
  • Autor: