okupować definicja
Słownik OKUPOWAĆ definicja. Czym jest bezprawnie budynki jakichś instytucji; 2. dawać, poświęcać co.

Czy przydatne?

Definicja Okupować

Co oznacza OKUPOWAĆ: 1. zajmować siłą i zatrzymywać jakieś terytorium, zagarniać bezprawnie budynki jakichś instytucji; 2. dawać, poświęcać co w zamian za co, na przykład okupić własne bezpieczeństwo

Czym jest Okupować znaczenie w Słownik wyrazy O .

Co znaczy Ogniwo:
Słownik tworzących łańcuch; 2. obiekt, pierścień złączający coś; 3. komórka instytucji socjalnej, partyjnej i tym podobne ujmowana jako obiekt danej struktury organizacyjnej; 4. źródło stałego prądu okupować co to jest.
Co znaczy Orka:
Słownik 1. poruszanie i rozdrabnianie ziemi pługiem; 2. drapieżny ssak morski okupować definicja.
Co znaczy Odprawa:
Słownik okresie którego zwierzchnik udziela dyrektyw zgromadzonym; 2. ostra, stanowcza replika; 3. jednorazowe płaca udzielane pracownikowi przy opuszczaniu posady, przechodzeniu na emeryturę albo w innych okupować co znaczy.
Co znaczy Orgia:
Słownik 1. w starożytnej Grecji obrzędy religijne ku czci bogów, w szczególności Dionizosa, połączone początkowo z muzyką, ekstatycznymi tańcami i śpiewami; 2. hulaszcza, rozwiązła zabawa, uczta, pijatyka okupować słownik.
Co znaczy Obóz:
Słownik usytuowanych pod gołym niebem, przeznaczonych na dłuższy odpoczynek dla większej ekipy osób; 2. rodzaj kursu gromadzącego na pewien czas grupę ludzi w celu wspólnego odbywania ćwiczeń sportowych okupować znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: