pmo definicja
Słownik Pismo definicja. Czym jest pojęć; 2. ogół liter składających się na dany alfabet; 3. to, co.

Czy przydatne?

Definicja Pismo

Co oznacza PISMO: 1. zespół znaków graficznych będących znakami dźwięków albo pojęć; 2. ogół liter składających się na dany alfabet; 3. to, co jest napisane, wyrażone znakami pisarskimi; litery; 4. właściwy komuś sposób pisania, kreślenia liter i cyfr; 5. wyrażanie myśli dzięki znaków graficznych, zdolność pisania; 6. tekst napisany ręcznie albo maszynowo na kartce (kartkach) papieru, na przykład list, dokument, akt; 7. utwory literackie, publicystyczne, dzieła naukowe i tym podobne; 8. czasopismo, na przykład gazeta codzienna, tygodnik, miesięcznik

Czym jest Pismo znaczenie w Słownik wyrazy P .

Co znaczy Poweselenie:
Słownik 1. pobawienie kogo poprzez jakiś czas; 2. stanie się weselszym pismo.
Co znaczy Poczuć:
Słownik 1. doznać wrażenia dzięki zmysłu dotyku, powonienia, smaku; 2. doznać jakiegoś uczucia, zostać opanowanym poprzez uczucie; 3. uświadomić sobie coś na podstawie nieokreślonego wrażenia pismo.
Co znaczy Poddaństwo:
Słownik zależność osobista chłopa od właściciela ziemi, połączona z przypisaniem do ziemi i użytkowaniem ziemi należącej do pana feudalnego; 2. przynależność państwowa mieszkańców państwie rządzonego poprzez pismo.
Co znaczy Polaryzacja:
Słownik 1. wyraźne zaznaczenie się różnic; 2. zdarzenie uporządkowania kierunku drgań fal poprzecznych albo uporządkowanie wektorów natężenia pola elektrycznego i magnetycznego pismo.
Co znaczy Podbudowa:
Słownik zbudowane pod czymś, co jest fundamentem budowli albo jej części; 2. uzasadnienie, podstawa czegoś, oparcie się na czymś; 3. budowanie czegoś pod czymś w celu powstania podstawy budowli albo jej pismo.
  • Dodano:
  • Autor: