placówka definicja
Słownik Placówka definicja. Czym jest postoju wojskowego oddziału ubezpieczającego; 2. niewielki.

Czy przydatne?

Definicja Placówka

Co oznacza PLACÓWKA: 1. miejsce bronione, przeznaczone do obrony; miejsce postoju wojskowego oddziału ubezpieczającego; 2. niewielki oddział przeznaczony do ubezpieczenia wojsk na postoju; 3. przedstawicielstwo handlowe albo dyplomatyczne jakiegoś państwa znajdujące się na terenie innego państwa; 4. zakład, organizacja pełniąca rolę ośrodka w jakiejś dziedzinie życia

Czym jest Placówka znaczenie w Słownik wyrazy P .

Co znaczy Przydział:
Słownik przydzielanie czegoś; 2. to, co zostało przydzielone, przyznane; część czegoś przypadająca na kogoś; 3. dokument stwierdzający przyznanie komuś czegoś albo skierowanie kogoś, na przykład do pracy placówka.
Co znaczy Potok:
Słownik płynącej wąskim, kamienistym korytem, przeważnie skalnym, w środowisku górskim albo wyżynnym; 2. spora liczba płynącej błyskawicznie cieczy, płynu; 3. sposób pracy służąca między innymi w placówka.
Co znaczy Puryzm:
Słownik dbałość o czystość i poprawność języka, objawiająca się w nadmiernej ścisłości w przestrzeganiu prawideł gramatycznych i unikaniu zapożyczeń; 2. kierunek w malarstwie rozwijający się we Francji w placówka.
Co znaczy Parabola:
Słownik alegoryczne opowiadanie o treści moralno dydaktycznej; 2. krzywa płaska będąca miejscem geometrycznym punktów płaszczyzny jednakowo oddalonych od stałego punktu (ogniska) i od stałej prostej placówka.
Co znaczy Pociskać:
Słownik 1. ugniatać; 2. ciskać coś bezładnie poprzez pewien czas placówka.
  • Dodano:
  • Autor: