postój definicja
Słownik POSTÓJ definicja. Czym jest odpoczynku w drodze, w marszu, przerwa w podróży; 2. miejsce.

Czy przydatne?

Definicja Postój

Co oznacza POSTÓJ: 1. zatrzymanie się na pewien czas, na przykład dla odpoczynku w drodze, w marszu, przerwa w podróży; 2. miejsce, gdzie zatrzymują się stale wybrane pojazdy nie mające stałej, wyznaczonej trasy; 3. planowana przerwa w pracy maszyny wywołana przebiegiem procesu produkcyjnego albo przerwa spowodowana koniecznością dokonania konserwacji tej maszyny, jej naprawy, montażu w miejscu pracy itp

Czym jest Postój znaczenie w Słownik wyrazy P .

Co znaczy Podarować:
Słownik 1. dać coś jako dar, dać darmo, bez wynagrodzenia; 2. zrezygnować z jakiejś należności, zwolnić kogoś od czegoś postój co znaczy.
Co znaczy Pokazać:
Słownik podać coś do obejrzenia; 2. być widocznym źródłem informacji, być widocznym dowodem czegoś; 3. dać dowód czegoś, okazać, przejawić, uzewnętrznić; 3. przyjść do kogoś albo gdzieś, odwiedzić kogoś; 4 postój krzyżówka.
Co znaczy Plan:
Słownik intencja, pomysł, projekt; 2. program zadań i prac z dziedziny gospodarczej, kulturalnej i tym podobne, które mają być wykonane w pewnym określonym czasie; porządek, rozkład zajęć albo czynności postój co to jest.
Co znaczy Pienny:
Słownik 1. część drzewa pomiędzy gałęziami a koroną; 2. piana - lekka pęcherzykowata masa postój słownik.
Co znaczy Półoś:
Słownik 1. połowa osi niektórych krzywych geometrycznych; 2. wał przenoszący napęd z systemu różnicowego samochodu na koło napędowe postój czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: