przytoczyć definicja
Słownik Przytoczyć definicja. Czym jest dosłownym albo przybliżonym brzmieniu czyjąś wypowiedź albo.

Czy przydatne?

Definicja Przytoczyć

Co oznacza PRZYTOCZYĆ: 1. tocząc dostarczyć coś na określone miejsce; 2. podać w dosłownym albo przybliżonym brzmieniu czyjąś wypowiedź albo tekst pisany; 3. podać, wymienić, wyliczyć

Czym jest Przytoczyć znaczenie w Słownik wyrazy P .

Co znaczy Pociąg:
Słownik 1. zespół połączonych ze sobą wagonów i lokomotywy lub wagonu silnikowego, odbywający jazdę po wytyczonej trasie, po szynach, albo przygotowany do drogi; 2. skłonność, upodobanie do czegoś przytoczyć.
Co znaczy Przesłuchać:
Słownik śledztwo, wypytać kogoś o szczegóły dotyczące kwestie; 2. zadając pytania, sprawdzić czyjeś informacje w jakiejś dziedzinie; przepytać, przeegzaminować; 3. posłuchać czegoś, czyjegoś występu i tym przytoczyć.
Co znaczy Przesłona:
Słownik 1. to, co przesłania, zasłania, zakrywa; to, co zasłaniając przegradza coś; 2. w szachach postawienie bierki na linii działania dalekosiężnej figury tego samego koloru przytoczyć.
Co znaczy Pierwiastek:
Słownik składowa jakiejś całości; 2. substancja zawierająca atomy o jednakowej liczbie elementarnych ładunków dodatnich w jądrze atomowym; 3. liczba, która podniesiona do pewnej potęgi, daje liczbę przytoczyć.
Co znaczy Pobiałka:
Słownik rozmieszane w dużej ilości wody, służące do bielenia wierzchniej warstwy wyprawy wapiennej albo jako spoiwo przy niektórych technikach malarskich; 2. cienka warstwa uszlachetnionej białej glinki przytoczyć.
  • Dodano:
  • Autor: