racja definicja
Słownik Racja definicja. Czym jest argument dowodzący czyjejś słuszności; 3. uzasadniona powód.

Czy przydatne?

Definicja Racja

Co oznacza RACJA: 1. słuszność poglądu, zdania, stanowiska, postępowania; 2. argument dowodzący czyjejś słuszności; 3. uzasadniona powód, podstawa do czegoś, przyczyna; 4. wyznaczona porcja czegoś, na przykład żywności, napoju; 5. zdanie, którego prawdziwość stanowi warunek wystarczający do uznania prawdziwości innego zdania

Czym jest Racja znaczenie w Słownik wyrazy R .

Co znaczy Relief:
Słownik 1. kompozycja rzeźbiarska wykonana na płaszczyźnie płyty kamiennej, drewnianej albo metalowej z pozostawieniem tła; 2. ukształtowanie powierzchni ziemi, rzeźba terenu racja.
Co znaczy Rozbiór:
Słownik badanie, rozważanie czegoś, badanie; 2. zniweczenie bytu politycznego państwa opierające na podziale jego obszaru na części i włączeniu w granice krajów zewnętrznych; 3. rozłożenie czegoś na części racja.
Co znaczy Reduktor:
Słownik 1. substancja oddająca elektrony substancji redukowanej i sama ulegająca przy tym utlenieniu; 2. urządzenie zmniejszające, ograniczające coś racja.
Co znaczy Regalia:
Słownik 1. oznaki, symbole władzy monarszej, jak: korona, berło, jabłko i tym podobne; 2. prawa i przywileje przysługujące wyłącznie panującemu racja.
Co znaczy Reżyserka:
Słownik 1. kobieta reżyser; 2. robota reżysera; 3. kabina reżyserska zazwyczaj oszklona racja.
  • Dodano:
  • Autor: