rampa definicja
Słownik Rampa definicja. Czym jest stacjach kolejowych, w kopalniach, portach, umożliwiające.

Czy przydatne?

Definicja Rampa

Co oznacza RAMPA: 1. pomost, podwyższenie z desek, betonu i tym podobne na stacjach kolejowych, w kopalniach, portach, umożliwiające przeładunek towarów dzięki jednakowemu poziomowi powierzchni ładunkowych; 2. w teatrze rząd lamp oświetlających scenę od przodu, umieszczony wzdłuż górnej i dolnej linii portalu scenicznego; 3. ruchoma bariera do otwierania i zamykania drogi na przejazdach kolejowych, rogatkach

Czym jest Rampa znaczenie w Słownik wyrazy R .

Co znaczy Regeneracja:
Słownik utraconych albo uszkodzonych części ciała, narządów, tkanek albo komórek organizmów żywych; 2. odnawianie, naprawianie uszkodzonych albo zużytych maszyn, przyrządów albo ich części; 3. odzyskiwanie w rampa.
Co znaczy Rozmnożyć:
Słownik odpowiednie warunki do rozradzania się, rozpleniania żywych organizmów; 2. powiększyć liczbę czegoś, przysporzyć czegoś; 3. wydać potomstwo, rozplenić się, rozrodzić się, wytworzyć nowy organizm rampa.
Co znaczy Rabunek:
Słownik zabieranie siłą cudzej własności, rabowanie, grabież; kradzież dokonana przy zastosowaniu przemocy albo groźby użycia gwałtu na danej osobie; 2. w kopalni usunięcie z wyrobisk przedmiotów obudowy rampa.
Co znaczy Rygor:
Słownik porządek zmuszający do zachowania ściśle ustalonych regulaminów; zespół regulaminów, reguł ograniczający swobodę działania; również ścisłe podporządkowanie się regulaminom; 2. przymus prawny, sankcja rampa.
Co znaczy Reaktor:
Słownik przeprowadzania reakcji chemicznych, gdzie biorą udział gazy, ciecze, i ciała stałe; 2. urządzenie do wyzwalania energii jądrowej wskutek kontrolowanej łańcuchowej reakcji rozszczepiania jąder rampa.
  • Dodano:
  • Autor: