reakcja definicja
Słownik Reakcja definicja. Czym jest coś, zazwyczaj na czyjeś postępowanie, działanie, głoszone.

Czy przydatne?

Definicja Reakcja

Co oznacza REAKCJA: 1. działanie, zajęcie jakiegoś stanowiska jako odpowiedź na coś, zazwyczaj na czyjeś postępowanie, działanie, głoszone poglądy i tym podobne; 2. działanie żywego organizmu spowodowane poprzez bodźce, podniety; 3. przemiana jednych substancji w inne, której towarzyszy zamiana z otoczeniem pewnej ilości energii; 4. polityczny i ekonomiczny opór przeciw zmianom społecznym, określanym jako postępowe, zwłaszcza przeciw ruchowi rewolucyjnemu, demokratycznemu; 5. ekipa ludzi o dążeniach określanych jako wsteczne

Czym jest Reakcja znaczenie w Słownik wyrazy R .

Co znaczy Rabunek:
Słownik zabieranie siłą cudzej własności, rabowanie, grabież; kradzież dokonana przy zastosowaniu przemocy albo groźby użycia gwałtu na danej osobie; 2. w kopalni usunięcie z wyrobisk przedmiotów obudowy reakcja.
Co znaczy Rotunda:
Słownik na planie koła, kryta zazwyczaj kopułą; 2. okrągła sala, przeważnie o charakterze reprezentacyjnym; 3. krój pisma drukarskiego o zaokrąglonym kształcie liter, będący odmianą pisma gotyckiego reakcja.
Co znaczy Retencja:
Słownik wody opadowej w gruncie, w rzekach i jeziorach i gromadzenie wody w sztucznych zbiornikach; 2. prawo zatrzymania elementów należących do dłużnika, przysługujące w ustalonych okolicznościach reakcja.
Co znaczy Rys:
Słownik 1. właściwość charakterystyczna, cecha; 2. układ linii twarzy, poszczególne jej przedmioty; 3. krótki, pobieżny opis, streszczenie czegoś, szkic reakcja.
Co znaczy Rygor:
Słownik porządek zmuszający do zachowania ściśle ustalonych regulaminów; zespół regulaminów, reguł ograniczający swobodę działania; również ścisłe podporządkowanie się regulaminom; 2. przymus prawny, sankcja reakcja.
  • Dodano:
  • Autor: