reakcja definicja
Słownik Reakcja definicja. Czym jest coś, zazwyczaj na czyjeś postępowanie, działanie, głoszone.

Czy przydatne?

Definicja Reakcja

Co oznacza REAKCJA: 1. działanie, zajęcie jakiegoś stanowiska jako odpowiedź na coś, zazwyczaj na czyjeś postępowanie, działanie, głoszone poglądy i tym podobne; 2. działanie żywego organizmu spowodowane poprzez bodźce, podniety; 3. przemiana jednych substancji w inne, której towarzyszy zamiana z otoczeniem pewnej ilości energii; 4. polityczny i ekonomiczny opór przeciw zmianom społecznym, określanym jako postępowe, zwłaszcza przeciw ruchowi rewolucyjnemu, demokratycznemu; 5. ekipa ludzi o dążeniach określanych jako wsteczne

Czym jest Reakcja znaczenie w Słownik wyrazy R .

Co znaczy Rozprysk:
Słownik 1. strumień cieczy w formie maleńkich kropel tryskający w kierunku odśrodkowym, rozpryśnięcie się; 2. rozerwanie się pocisku w wyniku wybuchu ładunku kruszącego reakcja.
Co znaczy Rozbiór:
Słownik badanie, rozważanie czegoś, badanie; 2. zniweczenie bytu politycznego państwa opierające na podziale jego obszaru na części i włączeniu w granice krajów zewnętrznych; 3. rozłożenie czegoś na części reakcja.
Co znaczy Rama:
Słownik owalne albo okrągłe obramowanie z listew, prętów i tym podobne wykorzystywane jako oprawa, umocowanie czegoś; 2. przyrząd z listew, prętów połączonych ze sobą, najczęściej w kształcie prostokąta reakcja.
Co znaczy Rdzeń:
Słownik miękiszowa wypełniająca łodygę, korzeń, pień drzewa roślin dwuliściennych i nagonasiennych; 2. najtwardsza część ropnia, czyraka, nagniotka; 3. u kręgowców część ośrodkowego układu nerwowego położona reakcja.
Co znaczy Równość:
Słownik podobieństwo, identyczność, jednakowość, tożsamość pod względem ilości, jakości, wartości, wielkości i tym podobne; 2. w znaczeniu społecznym: równouprawnienie, brak podziału społeczeństwa na reakcja.
  • Dodano:
  • Autor: