redakcja definicja
Słownik Redakcja definicja. Czym jest gazety i tym podobne pod względem merytorycznym i.

Czy przydatne?

Definicja Redakcja

Co oznacza REDAKCJA: 1. opracowanie tekstu, na przykład książki, czasopisma, gazety i tym podobne pod względem merytorycznym i stylistycznym, przygotowanie tekstu do druku; 2. tekst po określonym opracowaniu; wersja, wariant tekstu; 3. robota na stanowisku redaktora, w szczególności zarządzanie zespołem opracowującym i wydającym czasopismo, dzieło zbiorowe i tym podobne ; 4. organizacja, dział instytucji zajmujące się wydawaniem książek, czasopism, redagowaniem tekstów; zespół pracowników czasopisma, instytucji wydawniczej, radia, telewizji zatrudnionych przy pisaniu lub opracowywaniu, zbieraniu, ocenianiu i tym podobne ; wydawanych tekstów albo tekstów audycji radiowych, telewizyjnych; 5. lokal, gdzie pracuje zespół pracowników instytucji wydawniczej, czasopisma itp

Czym jest Redakcja znaczenie w Słownik wyrazy R .

Co znaczy Rak:
Słownik skorupiak z rodz. o tej samej nazwie, podrzędu raków chodzących; 2. nowotwór złośliwy pochodzenia nabłonkowego atakujący tkanki organizmu ludzkiego albo zwierzęcego, mający skłonność do przerzutów redakcja.
Co znaczy Rekin:
Słownik bardzo żarłoczna ryba z rzędu o tej samej nazwie, osiągająca znaczące rozmiary; 2. przenośne urządzenie z płótna żaglowego w kształcie płóciennego rękawa, doprowadzające powietrze do wewnętrznych redakcja.
Co znaczy Ryga:
Słownik poprzeczne linie albo w kratkę, podkładany pod papier nie liniowany dla ułatwienia równego pisania; 2. nie drukujący materiał zecerski stosowany w celu uzyskania większego odstępu pomiędzy wierszami redakcja.
Co znaczy Reglamentacja:
Słownik ograniczenie kupna, sprzedaży, produkcji, gromadzenia i tym podobne pewnych artykułów; 2. ograniczenie, podporządkowanie jakiejś działalności zasadom ustalonym poprzez regulaminy prawne redakcja.
Co znaczy Rozkład:
Słownik którego coś się dzieje; 2. sposób ułożenia, rozmieszczenie, rozplanowanie czegoś; 3. mechanizm rozpadania się substancji organicznych, zazwyczaj w konsekwencji działania bakterii; 4. podział, rozpad redakcja.
  • Dodano:
  • Autor: