redukcja definicja
Słownik Redukcja definicja. Czym jest liczby; 2. pomniejszenie składu personalnego zakładu pracy.

Czy przydatne?

Definicja Redukcja

Co oznacza REDUKCJA: 1. sprowadzenie czegoś do mniejszych rozmiarów, mniejszej liczby; 2. pomniejszenie składu personalnego zakładu pracy, instytucji poprzez zwolnienie z pracy poszczególnych pracowników; usuwanie kogoś z pracy z takiego powodu; 3. reakcja chemiczna, gdzie maleje wartościowość pierwiastka chemicznego, w wyniku przyłączenia elektronów; 4. reakcja odtlenienia albo przyłączenia wodoru do związku chemicznego; 5. osłabienie artykulacji głosek, a również regularnie ich zanik w wyrazie; 6. wnioskowanie opierające na dobieraniu do zdania uznanego za prawdziwe takiego zdania, z którego to pierwsze logicznie wynika

Czym jest Redukcja znaczenie w Słownik wyrazy R .

Co znaczy Rozbiór:
Słownik badanie, rozważanie czegoś, badanie; 2. zniweczenie bytu politycznego państwa opierające na podziale jego obszaru na części i włączeniu w granice krajów zewnętrznych; 3. rozłożenie czegoś na części redukcja.
Co znaczy Rostra:
Słownik 1. ozdoba architektoniczna w kształcie dzioba starożytnego okrętu; 2. rodzaj rusztowania nad pokładem niektórych statków, na którym umieszczone są szalupy redukcja.
Co znaczy Rezygnacja:
Słownik 1. zrzeczenie się czegoś, odstąpienie od czegoś, zaniechanie czegoś, ustąpienie; 2. pogodzenie się z sytuacją, której nie można zmienić redukcja.
Co znaczy Restauracja:
Słownik naprawa budowli, w szczególności zabytkowej, dzieła sztuki i tym podobne; 2. przywrócenie obalonej dynastii, wznowienie obalonego ustroju i tym podobne;;; 3. zakład, lokal gastronomiczny, gdzie redukcja.
Co znaczy Raz:
Słownik cięcie; 2. chwila, okres, przypadek; 3. kawałek ziemi obrosłej trawą albo mchem, wykorzystywany do okładania stosu polan przerabianych na węgiel drzewny, by się nie paliły płomieniem redukcja.
  • Dodano:
  • Autor: