reduktor definicja
Słownik Reduktor definicja. Czym jest sama ulegająca przy tym utlenieniu; 2. urządzenie.

Czy przydatne?

Definicja Reduktor

Co oznacza REDUKTOR: 1. substancja oddająca elektrony substancji redukowanej i sama ulegająca przy tym utlenieniu; 2. urządzenie zmniejszające, ograniczające coś

Czym jest Reduktor znaczenie w Słownik wyrazy R .

Co znaczy Rozziew:
Słownik 1. różnica w poglądach, zainteresowaniach i tym podobne pomiędzy kim a kim; 2. zbieg dwóch samogłosek w sąsiadujących ze sobą sylabach, na przykład oaza, nieestetyczny reduktor.
Co znaczy Rekin:
Słownik bardzo żarłoczna ryba z rzędu o tej samej nazwie, osiągająca znaczące rozmiary; 2. przenośne urządzenie z płótna żaglowego w kształcie płóciennego rękawa, doprowadzające powietrze do wewnętrznych reduktor.
Co znaczy Rak:
Słownik skorupiak z rodz. o tej samej nazwie, podrzędu raków chodzących; 2. nowotwór złośliwy pochodzenia nabłonkowego atakujący tkanki organizmu ludzkiego albo zwierzęcego, mający skłonność do przerzutów reduktor.
Co znaczy Reglamentacja:
Słownik ograniczenie kupna, sprzedaży, produkcji, gromadzenia i tym podobne pewnych artykułów; 2. ograniczenie, podporządkowanie jakiejś działalności zasadom ustalonym poprzez regulaminy prawne reduktor.
Co znaczy Rosić:
Słownik pokrywać kroplami cieczy podobnie jak rosa; 2. deszcz padający drobnymi kroplami; 3. poddawać słomę lnianą albo konopną obróbce wstępnej, polegającej na moczeniu albo rozściełaniu słomy w celu reduktor.
  • Dodano:
  • Autor: