reduktor definicja
Słownik REDUKTOR definicja. Czym jest sama ulegająca przy tym utlenieniu; 2. urządzenie.

Czy przydatne?

Definicja Reduktor

Co oznacza REDUKTOR: 1. substancja oddająca elektrony substancji redukowanej i sama ulegająca przy tym utlenieniu; 2. urządzenie zmniejszające, ograniczające coś

Czym jest Reduktor znaczenie w Słownik wyrazy R .

Co znaczy Robak:
Słownik 1. drobne zwierzę bezkręgowe, o wydłużonym kształcie ciała; 2. pasożyt wywołujący dolegliwości u zwierząt i ludzi; 3. popularna nazwa wirusa komputerowego reduktor co znaczy.
Co znaczy Rezonans:
Słownik odgłos, dobra słyszalność dźwięków w pomieszczeniu, zależna od powierzchni odbijających dźwięki; 2. znaczące wzmożenie drgań niektórych układów mechanicznych, elektrycznych, akustycznych albo reduktor krzyżówka.
Co znaczy Rozjazd:
Słownik 1. ciągłe wyjazdy, ustawiczne podróże; 2. połączenie torów szynowych umożliwiające przejazd pojazdów szynowych albo ich zestawów z jednego toru na drugi reduktor co to jest.
Co znaczy Raz:
Słownik cięcie; 2. chwila, okres, przypadek; 3. kawałek ziemi obrosłej trawą albo mchem, wykorzystywany do okładania stosu polan przerabianych na węgiel drzewny, by się nie paliły płomieniem reduktor słownik.
Co znaczy Rekin:
Słownik bardzo żarłoczna ryba z rzędu o tej samej nazwie, osiągająca znaczące rozmiary; 2. przenośne urządzenie z płótna żaglowego w kształcie płóciennego rękawa, doprowadzające powietrze do wewnętrznych reduktor czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: