remiza definicja
Słownik Remiza definicja. Czym jest podobne; 2. teren specjalnie obsadzony drzewami, krzewami albo.

Czy przydatne?

Definicja Remiza

Co oznacza REMIZA: 1. zajezdnia tramwajowa, autobusowa, parowozowa i tym podobne; 2. teren specjalnie obsadzony drzewami, krzewami albo wysoko wyrastającymi roślinami zielnymi, zazwyczaj na polu, łące, stanowiący schronienie dla zwierzyny łownej, w szczególności w momencie zimowym

Czym jest Remiza znaczenie w Słownik wyrazy R .

Co znaczy Reżym:
Słownik 1. mechanizm rządów, władzy; 2. rząd stosujący brutalną przemoc; 3. ściśle ustalony tryb postępowania, pracy itp remiza.
Co znaczy Regeneracja:
Słownik utraconych albo uszkodzonych części ciała, narządów, tkanek albo komórek organizmów żywych; 2. odnawianie, naprawianie uszkodzonych albo zużytych maszyn, przyrządów albo ich części; 3. odzyskiwanie w remiza.
Co znaczy Rzut:
Słownik ruch jakiegoś ciała, przedmiotu poprzez wyrzucenie go z pewną siłą; 2. błyskawiczny, energiczny ruch ręki, nogi, głowy, tułowia lub wyrzut, skok całego ciała w przód albo w bok; 3. zarys, szkic, plan remiza.
Co znaczy Reakcja:
Słownik zajęcie jakiegoś stanowiska jako odpowiedź na coś, zazwyczaj na czyjeś postępowanie, działanie, głoszone poglądy i tym podobne; 2. działanie żywego organizmu spowodowane poprzez bodźce, podniety; 3 remiza.
Co znaczy Refleks:
Słownik 1. reakcja żywego organizmu na działający nań impuls, przekazywana za pośrednictwem układu nerwowego; 2. odbicie światła, odblask remiza.
  • Dodano:
  • Autor: