rewizja definicja
Słownik Rewizja definicja. Czym jest innych pomieszczeń, przeglądanie rzeczy, obszukiwanie osób w.

Czy przydatne?

Definicja Rewizja

Co oznacza REWIZJA: 1. przeszukiwanie poprzez władze śledcze mieszkania albo innych pomieszczeń, przeglądanie rzeczy, obszukiwanie osób w celu uzyskania dowodów przestępstwa lub w celu znalezienia elementów z niego pochodzących; 2. poddanie krytyce założeń obowiązujących dotychczas, istniejącego stanu rzeczy, ponowne rozpatrzenie poglądów, teorii naukowych, stanu wiedzy w celu dokonania zasadniczych zmian; 3. zmiana obowiązujących praw, ustaw, umów, traktatów międzynarodowych; 4. kontrola urzędowa, na przykład działalności urzędu, stanu kasy, ksiąg rachunkowych; 5. ostateczna korekta tekstu dokonywana na próbnych odbitkach; 6. środek odwoławczy od orzeczeń sądu pierwszej instancji do sądu wyższej instancji, w kwestiach cywilnych i karnych; pismo do sądu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie kwestie poprzez sąd wyższej instancji

Czym jest Rewizja znaczenie w Słownik wyrazy R .

Co znaczy Robak:
Słownik 1. drobne zwierzę bezkręgowe, o wydłużonym kształcie ciała; 2. pasożyt wywołujący dolegliwości u zwierząt i ludzi; 3. popularna nazwa wirusa komputerowego rewizja.
Co znaczy Retardacja:
Słownik 1. opóźnienie rozwoju danego narządu w relacji do innych narządów albo całego organizmu; 2. celowe zwalnianie biegu akcji, odwlekanie rozwiązania konfliktu, stopniowanie napięcia rewizja.
Co znaczy Rożek:
Słownik głowie zwierzęcia; 2. niewielki element mający kształt rogu zwierzęcego albo element wykonany z rogu zwierzęcia, na przykład stosowane dawniej naczynie wykorzystywane do przechowywania prochu, tabaki rewizja.
Co znaczy Rozrusznik:
Słownik uruchamiania tłokowego silnika spalinowego; 2. regulowany opornik elektryczny, transformator albo przełącznik ograniczający startowy prąd w chwili przyłączania silnika elektrycznego do sieci rewizja.
Co znaczy Rozkład:
Słownik którego coś się dzieje; 2. sposób ułożenia, rozmieszczenie, rozplanowanie czegoś; 3. mechanizm rozpadania się substancji organicznych, zazwyczaj w konsekwencji działania bakterii; 4. podział, rozpad rewizja.
  • Dodano:
  • Autor: