rezonans definicja
Słownik Rezonans definicja. Czym jest pomieszczeniu, zależna od powierzchni odbijających dźwięki; 2.

Czy przydatne?

Definicja Rezonans

Co oznacza REZONANS: 1. pogłos, oddźwięk, odgłos, dobra słyszalność dźwięków w pomieszczeniu, zależna od powierzchni odbijających dźwięki; 2. znaczące wzmożenie drgań niektórych układów mechanicznych, elektrycznych, akustycznych albo optycznych, pod wpływem działającej na nie siły zewnętrznej o częstotliwości drgań równej albo bliskiej częstotliwości drgań własnych tych układów; 3. zdarzenie wzmocnienia dźwięku wywołane pobudzeniem ciała sprężystego, sąsiadującego ze źródłem dźwięku, do drgań o tej samej częstotliwości

Czym jest Rezonans znaczenie w Słownik wyrazy R .

Co znaczy Rocznik:
Słownik wszystkich numerów danego wydawnictwa periodycznego wydanych pośrodku jednego roku; 2. wydawnictwo periodyczne wychodzące raz na rok; 3. krótkie chronologiczne zapiski dotyczące głownych wydarzeń rezonans.
Co znaczy Rekin:
Słownik bardzo żarłoczna ryba z rzędu o tej samej nazwie, osiągająca znaczące rozmiary; 2. przenośne urządzenie z płótna żaglowego w kształcie płóciennego rękawa, doprowadzające powietrze do wewnętrznych rezonans.
Co znaczy Rys:
Słownik 1. właściwość charakterystyczna, cecha; 2. układ linii twarzy, poszczególne jej przedmioty; 3. krótki, pobieżny opis, streszczenie czegoś, szkic rezonans.
Co znaczy Recepcja:
Słownik 1. przyjmowanie gości w hotelach i biurach podróży; 2. formalne, uroczyste przyjmowanie gości; 3. przejmowanie, przyswajanie sobie czegoś, na przykład jakichś poglądów, zwyczajów, innego prawa rezonans.
Co znaczy Rekwizyt:
Słownik potrzebny w danym przedstawieniu teatralnym albo na planie w okresie kręcenia filmu, związany z akcją sztuki lub filmu; 2. element konieczny do wykonywania określonej czynności, wykorzystywany do rezonans.
  • Dodano:
  • Autor: