definicja
Słownik Rów definicja. Czym jest zagłębienie terenu powstałe w konsekwencji działania sił przyrody.

Czy przydatne?

Definicja Rów

Co oznacza RÓW: 1. podłużny dół wykopany w ziemi, przekop; 2. podłużne zagłębienie terenu powstałe w konsekwencji działania sił przyrody; 3. głęboki wykop z nasypem chroniący na linii obstrzału przed ogniem nieprzyjacielskim i umożliwiający prowadzenie ognia z ukrycia

Czym jest Rów znaczenie w Słownik wyrazy R .

Co znaczy Rewir:
Słownik 1.region lasu nadzorowany poprzez leśniczego; 2. w restauracjach, kawiarniach pewna liczba stolików obsługiwanych poprzez jednego kelnera rów.
Co znaczy Rzecz:
Słownik materialny, regularnie w przeciwstawieniu do istoty żywej; 2. elementy materialne, takie jak: ubranie, meble i tym podobne, będące czyjąś własnością, dobytek, mienie, bagaż; 3. to, co jest jadalne rów.
Co znaczy Refleksja:
Słownik zastanowienie, zastanawianie się, rozmyślanie nad czymś, rozważanie połączone z analizowaniem czegoś; 2. w filozofii idealistycznej poznanie skierowane na podmiot poznający, mające swe źródło w rów.
Co znaczy Romanca:
Słownik liryczny, pokrewny balladzie, opiewający historycznych i legendarnych bohaterów narodowych, dostępny w Hiszpanii raczej w XV i XVI wieku; 2. pieśń liryczno sentymentalna, pierwotnie o tematyce rów.
Co znaczy Rozrzut:
Słownik rozrzucanie czegoś w różne strony, rozmieszczenie czegoś w pewnych odstępach, układ, sposób ułożenia; 2. rozmieszczenie punktów trafiania następnych pocisków z broni palnej albo bomb na pewnej rów.
  • Dodano:
  • Autor: