rozkręcić definicja
Słownik Rozkręcić definicja. Czym jest splecionego; 2. wykręcając części, zdemontować coś, rozłożyć.

Czy przydatne?

Definicja Rozkręcić

Co oznacza ROZKRĘCIĆ: 1. rozprostować coś skręconego, zwiniętego spiralnie, splecionego; 2. wykręcając części, zdemontować coś, rozłożyć na części, wyjmując śruby; 3. wywołać postęp, błyskawiczny przyrost czegoś, puścić w ruch

Czym jest Rozkręcić znaczenie w Słownik wyrazy R .

Co znaczy Rezerwa:
Słownik zazwyczaj przygotowany w przewidywaniu nagłej potrzeby; rzecz zapasowa, zwierzę zapasowe, człowiek trzymany w pogotowiu; 2. powściągliwość, brak serdeczności, chłód w sposobie bycia; 3. ekipa rozkręcić.
Co znaczy Równoważnik:
Słownik 1. rzecz równoważna, ekwiwalent; 2. rozmiar stała wchodząca jako współczynnik proporcjonalności do wzorów wyrażających pewne prawa rozkręcić.
Co znaczy Robak:
Słownik 1. drobne zwierzę bezkręgowe, o wydłużonym kształcie ciała; 2. pasożyt wywołujący dolegliwości u zwierząt i ludzi; 3. popularna nazwa wirusa komputerowego rozkręcić.
Co znaczy Reakcja:
Słownik zajęcie jakiegoś stanowiska jako odpowiedź na coś, zazwyczaj na czyjeś postępowanie, działanie, głoszone poglądy i tym podobne; 2. działanie żywego organizmu spowodowane poprzez bodźce, podniety; 3 rozkręcić.
Co znaczy Reaktor:
Słownik przeprowadzania reakcji chemicznych, gdzie biorą udział gazy, ciecze, i ciała stałe; 2. urządzenie do wyzwalania energii jądrowej wskutek kontrolowanej łańcuchowej reakcji rozszczepiania jąder rozkręcić.
  • Dodano:
  • Autor: