rozniecić definicja
Słownik Rozniecić definicja. Czym jest 1. wywołać stworzenie ognia; 2. spowodować żywe uczucia. Co.

Czy przydatne?

Definicja Rozniecić

Co oznacza ROZNIECIĆ: 1. wywołać stworzenie ognia; 2. spowodować żywe uczucia

Czym jest Rozniecić znaczenie w Słownik wyrazy R .

Co znaczy Remedium:
Słownik odchylenie od przepisowych wymiarów i ciężarów w przedmiotach znormalizowanych; 2. obniżenie wartości złotej albo srebrnej monety wywołane jej starciem w okresie obiegu; 3. lek na coś, środek rozniecić.
Co znaczy Rogatka:
Słownik wylotu głównych arterii; 2. niewielki budynek na granicy miasta, gdzie dawniej mieścił się posterunek miejski i gdzie pobierano koszty wjazdowe; 3. zapora drogowa, na przykład szlaban rozniecić.
Co znaczy Rozpusta:
Słownik 1. niemoralność w dziedzinie spraw seksualnych, oddawanie się miłostkom; 2. nadużywanie czegoś, zbytnia swoboda rozniecić.
Co znaczy Rozwora:
Słownik przednią i tylną część podwozia wozu gospodarskiego; 2. pozioma belka pomiędzy słupami w drewnianej konstrukcji szkieletowej albo pozioma belka dzieląca na mniejsze pola szkielet ściany lub rozniecić.
Co znaczy Rys:
Słownik 1. właściwość charakterystyczna, cecha; 2. układ linii twarzy, poszczególne jej przedmioty; 3. krótki, pobieżny opis, streszczenie czegoś, szkic rozniecić.
  • Dodano:
  • Autor: