roztrząsać definicja
Słownik Roztrząsać definicja. Czym jest 1. potrząsając rozrzucać, rozsypywać coś; 2. rozważać.

Czy przydatne?

Definicja Roztrząsać

Co oznacza ROZTRZĄSAĆ: 1. potrząsając rozrzucać, rozsypywać coś; 2. rozważać, rozpatrywać coś wnikliwie

Czym jest Roztrząsać znaczenie w Słownik wyrazy R .

Co znaczy Racjonalizacja:
Słownik środków zmierzających do ulepszenia określonej działalności, na przykład pracy, technologii albo organizacji wytwarzania; 2. uzasadnienie argumentami rozumowymi własnych czynów i postaw mających roztrząsać.
Co znaczy Rzecz:
Słownik materialny, regularnie w przeciwstawieniu do istoty żywej; 2. elementy materialne, takie jak: ubranie, meble i tym podobne, będące czyjąś własnością, dobytek, mienie, bagaż; 3. to, co jest jadalne roztrząsać.
Co znaczy Rozprysk:
Słownik 1. strumień cieczy w formie maleńkich kropel tryskający w kierunku odśrodkowym, rozpryśnięcie się; 2. rozerwanie się pocisku w wyniku wybuchu ładunku kruszącego roztrząsać.
Co znaczy Rogal:
Słownik 1. rodzaj bułki mającej kształt półksiężyca; 2. urządzenie do suszenia siana stosowane w okolicach górskich roztrząsać.
Co znaczy Rozgorzeć:
Słownik 1. rozpalić się, zapłonąć, rozświetlić się, zajaśnieć; 2. przybrać na sile, wybuchnąć roztrząsać.
  • Dodano:
  • Autor: