rylec definicja
Słownik Rylec definicja. Czym jest dawniej do obrabiania surowców twardych, na przykład rogu, kości.

Czy przydatne?

Definicja Rylec

Co oznacza RYLEC: 1. krzemienne albo kamienne narzędzie wykorzystywane dawniej do obrabiania surowców twardych, na przykład rogu, kości; 2. narzędzie stalowe o ostrym końcu, stosowane w rytownictwie, snycerstwie, wykorzystywane także do grawerowania; 3. w starożytności przyrząd do pisania

Czym jest Rylec znaczenie w Słownik wyrazy R .

Co znaczy Rotunda:
Słownik na planie koła, kryta zazwyczaj kopułą; 2. okrągła sala, przeważnie o charakterze reprezentacyjnym; 3. krój pisma drukarskiego o zaokrąglonym kształcie liter, będący odmianą pisma gotyckiego rylec.
Co znaczy Raster:
Słownik pokryta drobną siatką powodującą rozłożenie obrazu fotograficznego na punkty, umożliwiająca uzyskanie półtonów, stosowana przy wykonywaniu reprodukcji sposobem fotomechaniczną; 2. przesłony z rylec.
Co znaczy Regalia:
Słownik 1. oznaki, symbole władzy monarszej, jak: korona, berło, jabłko i tym podobne; 2. prawa i przywileje przysługujące wyłącznie panującemu rylec.
Co znaczy Reszta:
Słownik z całości, z ogółu po odjęciu, zużyciu, wyczerpaniu i tym podobne jakiejś części, liczby; 2. kapitał wydane osobie regulującej rachunek stawką większą, niż wynosi należność; 3. rezultat odejmowania rylec.
Co znaczy Rosocha:
Słownik 1. pień drzewa rozdzielony widlasto na dwie odnogi; 2. poroże łosia byka, mające kształt szerokich łopat skończonych odnogami rylec.
  • Dodano:
  • Autor: