rytm definicja
Słownik Rytm definicja. Czym jest ustalona kolejność czegoś; 2. regularne rozmieszczenie.

Czy przydatne?

Definicja Rytm

Co oznacza RYTM: 1. powtarzanie się czegoś w jednakowych odstępach czasu, ustalona kolejność czegoś; 2. regularne rozmieszczenie, powtarzanie się pewnych przedmiotów budowlanych; 3. równomierne powtarzanie się przedmiotów dźwiękowych i składniowych, na przykład regularny rozkład sylab, akcentów, rymów, podobieństwo w budowie zdań; 4. obiekt regulujący czas trwania dźwięków i wyznaczający ich następstwo w okresie

Czym jest Rytm znaczenie w Słownik wyrazy R .

Co znaczy Równoważnik:
Słownik 1. rzecz równoważna, ekwiwalent; 2. rozmiar stała wchodząca jako współczynnik proporcjonalności do wzorów wyrażających pewne prawa rytm.
Co znaczy Rygiel:
Słownik zamykające, składające się z metalowej sztabki albo pręta wsuwanego do specjalnego otworu albo skobla; 2. przesuwny obiekt systemu do blokowania ruchu innych części systemu albo urządzeń; 3 rytm.
Co znaczy Rostra:
Słownik 1. ozdoba architektoniczna w kształcie dzioba starożytnego okrętu; 2. rodzaj rusztowania nad pokładem niektórych statków, na którym umieszczone są szalupy rytm.
Co znaczy Rozbieg:
Słownik startu samolotu, od rozpoczęcia rozpędzenia do oderwania się od ziemi (wody); 2. krótki bieg poprzedzający wykonanie ćwiczenia gimnastycznego albo próby sportowej, na przykład skoku, rzutu; 3. część rytm.
Co znaczy Rozprawa:
Słownik roztrząsanie czegoś, debata, dyskusja, obrady; 2. rozstrzygnięcie sporu, zatargu, zakończenie konfliktu, najczęściej dzięki akcji zbrojnej; 3. obszerna, pisemna robota naukowa; dysertacja, studium rytm.
  • Dodano:
  • Autor: