scena definicja
Słownik Scena definicja. Czym jest składająca się z przestrzeni widocznej dla publiczności i z.

Czy przydatne?

Definicja Scena

Co oznacza SCENA: 1. część budowli teatralnej będąca miejscem gry aktorów, składająca się z przestrzeni widocznej dla publiczności i z ukrytych urządzeń teatralnych; 2. teatr, działalność teatralna; 3. część aktu w dramacie albo w przedstawieniu teatralnym wyodrębniona z racji na występowanie w niej określonej liczby osób; 4. epizod, fragment przedstawiony w sztuce, w utworze literackim, na obrazie i tym podobne; 5. zjawisko, wydarzenie; 6. ostra zamiana zdań, kłótnia, awantura

Czym jest Scena znaczenie w Słownik wyrazy S .

Co znaczy Stanica:
Słownik turystyczne przy szlaku wodnym, zaopatrzone w przechowalnie łodzi, warsztaty naprawcze i inne urządzenia; 2. osiedle wiejskie na terenach dawnych obszarów kozackich; 3. jednostka administracyjno scena.
Co znaczy Skrzyp:
Słownik powstający w wyniku tarcia, uginania się, ścierania się i tym podobne twardych i zazwyczaj nie naoliwionych powierzchni; 2. słowo naśladujący odgłos skrzypienia czegoś; 3. roślina zielna z klasy scena.
Co znaczy Stajanie:
Słownik 1. stopnienie, na przykład śniegu; 2. miara odległości albo powierzchni gruntu scena.
Co znaczy Stymulacja:
Słownik 1. pobudzające działanie bodźców zewnętrznych (związków chemicznych, czynników fizycznych) na organizm żywy; 2. pobudka, podnieta do jakiegoś działania scena.
Co znaczy Seria:
Słownik szereg następujących kolejno po sobie czynności, zdarzeń; zestaw elementów układających się w pewien ciąg, w pewną całość; 2. szereg kolejno po sobie następujących strzałów, wybuchów; 3. określona scena.
  • Dodano:
  • Autor: