słowo definicja
Słownik Słowo definicja. Czym jest materialny albo klasę jednorodnych elementów materialnych.

Czy przydatne?

Definicja Słowo

Co oznacza SŁOWO: 1. symbol językowy nazywający jednostkowy element materialny albo klasę jednorodnych elementów materialnych, treści psychiczne, czynności, stany, cechy, wyrażający stosunki pomiędzy elementami rzeczywistości albo modyfikujący treść znaczeniową innych wyrazów; 2. wypowiadanie się ustne albo pisemne; 3. obietnica, przysięga, zobowiązanie, poręczenie; 4. dawniej czasownik

Czym jest Słowo znaczenie w Słownik wyrazy S .

Co znaczy Szaber:
Słownik 1. drobno tłuczony kamień, tłuczeń; 2. przywłaszczenie rzeczy porzuconych, zazwyczaj w momencie wojny słowo.
Co znaczy Schemat:
Słownik czegoś, zarys, szkic, struktura; 2. uproszczony rysunek techniczny obiektu, układu albo urządzenia technicznego, przedstawiający zasadę działania, wzajemne połączenia albo rozmieszczenie przedmiotów słowo.
Co znaczy Stopa:
Słownik większości ssaków najniższa część nogi, opierająca się na ziemi przy staniu i chodzeniu, przystosowana do dźwigania ciężaru ciała; 2. część pończochy albo skarpety, którą wkłada się na stopę; 3 słowo.
Co znaczy Sito:
Słownik gospodarski wykorzystywany do przesiewania mąki, rzadziej innych materiałów sypkich, albo do cedzenia, mający kształt płytkiego bębna z łubu, metalu albo plastyku, z dnem z siatki włosianej słowo.
Co znaczy Styk:
Słownik 1. zetknięcie albo miejsce, gdzie się coś z czymś styka; 2. szpicruta do konnej jazdy słowo.
  • Dodano:
  • Autor: