stłuc definicja
Słownik Stłuc definicja. Czym jest rozbicie na części; 2. uderzyć o coś mocno jakąś częścią ciała.

Czy przydatne?

Definicja Stłuc

Co oznacza STŁUC: 1. zniszczyć jakiś kruchy element poprzez uderzenie, rozbicie na części; 2. uderzyć o coś mocno jakąś częścią ciała, powodując miejscowe obrażenie; 3. zbić, skatować, obić mocno żywą istotę

Czym jest Stłuc znaczenie w Słownik wyrazy S .

Co znaczy Skrypt:
Słownik 1. rodzaj podręcznika zawierającego zestaw wykładów z określonej dziedziny, przeznaczonego w szczególności dla studentów; 2. pismo urzędowe, regularnie sekretne stłuc.
Co znaczy Szczypce:
Słownik 1. narzędzie ręczne, zakończone dwiema zaciskającymi się szczękami, którymi się chwyta elementy; cęgi, kleszcze; 2. dwudzielny narząd chwytny niektórych zwierząt stłuc.
Co znaczy Studnia:
Słownik 1. otwór wykopany albo wywiercony w ziemi i obudowany, z odpowiednim urządzeniem do wydobywania wody; 2. zstępujący prąd powietrza powodujący gwałtowny opad samolotu stłuc.
Co znaczy Samarytanin:
Słownik zamieszkałej w starożytnej Samarii ekipy etniczno religijnej, wywodzącej się z ludności żydowskiej i kolonistów asyryjskich, zachowującej kult Jahwe; 2. człowiek miłosierny, litościwy, pielęgnujący stłuc.
Co znaczy Szczyt:
Słownik wzniesiona część góry, najwyższy pkt. jakiegoś obiektu; 2. najwyższy stopień, górna granica, pkt. kulminacyjny czegoś; 3. trójkątne pole poprzecznej ściany budynku ograniczone krawędziami dachu stłuc.
  • Dodano:
  • Autor: