stos definicja
Słownik Stos definicja. Czym jest drewna przeznaczona do spalenia albo do spalenia na niej czegoś.

Czy przydatne?

Definicja Stos

Co oznacza STOS: 1. sporo rzeczy ułożonych jedna na drugiej; 2. sterta drewna przeznaczona do spalenia albo do spalenia na niej czegoś albo kogoś; 3. podpora stropu wyrobiska górniczego, wykonana z drewnianych okrąglaków, kantówek albo szyn, ułożonych krzyżowo na kształt studni; 4. foremna figura ułożona z drewna jednego sortymentu i zazwyczaj jednakowej długości, w celu jego składowania i pomiaru

Czym jest Stos znaczenie w Słownik wyrazy S .

Co znaczy Serwis:
Słownik stołowych ceramicznych zazwyczaj jednakowo zdobionych; 2. kolekcja, komplet materiałów informacyjnych, prasowych, filmowych i tym podobne zgromadzonych w określonym celu albo często dostarczanych; 3 stos.
Co znaczy Spirala:
Słownik tworząca zwoje; 2. figura polegająca na zakreśleniu w powietrzu poprzez samolot linii śrubowej przy przechyleniu dochodzącym nieraz do 90o, mająca na celu wytracenie wysokości, służąca w akrobacji stos.
Co znaczy Stop:
Słownik 1. mieszanina metali pozyskiwana poprzez ich łączne przetopienie; 2. światło hamowania w pojazdach mechanicznych stos.
Co znaczy Stopka:
Słownik okucie kolby karabinu, fuzji; 3. wiadomość o składzie redakcji, adresie i tym podobne, wyodrębniona graficznie i umieszczana zazwyczaj u dołu ostatniej kolumny gazety albo czasopisma albo dane stos.
Co znaczy Stek:
Słownik 1. u płazów, gadów, ptaków końcowy odcinek jelita, do którego uchodzą narządy wydalnicze i płciowe; 2. nagromadzenie wyrazów będących obelgami, wyzwiskami, wymysłami i tym podobne; 3. kotlet, zraz stos.
  • Dodano:
  • Autor: