symulacja definicja
Słownik Symulacja definicja. Czym jest czegoś; 2. sztuczne odtwarzanie, na przykład w warunkach.

Czy przydatne?

Definicja Symulacja

Co oznacza SYMULACJA: 1. stwarzanie fałszywych pozorów, udawanie, zmyślanie czegoś; 2. sztuczne odtwarzanie, na przykład w warunkach laboratoryjnych; regularnie dzięki maszyn matematycznych, właściwości danego obiektu, zjawiska albo przestrzeni występujących w naturze, ale trudnych do obserwowania, zbadania, powtórzenia itp

Czym jest Symulacja znaczenie w Słownik wyrazy S .

Co znaczy Sezam:
Słownik tysiąca i jednej nocy miejsce przechowywania nieprzebranych bogactw, skarbiec; 2. roślina z rodz. sezamowatych, pochodząca z Afryki o sporych białych albo fioletowych kwiatach, uprawiana dla nasion symulacja.
Co znaczy Studniowy:
Słownik 1. trwający sto dni; 2. związany ze studnią, na przykład otwór studniowy symulacja.
Co znaczy Stanica:
Słownik turystyczne przy szlaku wodnym, zaopatrzone w przechowalnie łodzi, warsztaty naprawcze i inne urządzenia; 2. osiedle wiejskie na terenach dawnych obszarów kozackich; 3. jednostka administracyjno symulacja.
Co znaczy Skiba:
Słownik 1. wąski pas gleby odcinany i odkładany poprzez lemiesz i odkładnicę pługa; 2. kawałek, porcja czegoś odkrajanego, najczęściej chleba symulacja.
Co znaczy Sektor:
Słownik 1. część, wycinek jakiejś przestrzeni, terenu; 2. część gospodarki narodowej traktowana odrębnie z racji na określony typ własności środków produkcji symulacja.
  • Dodano:
  • Autor: