szkoda definicja
Słownik Szkoda definicja. Czym jest ogrodzie i tym podobne, na którym żeruje albo żerowało zwierzę.

Czy przydatne?

Definicja Szkoda

Co oznacza SZKODA: 1. żal wywołany stratą czegoś; 2. miejsce w polu, w ogrodzie i tym podobne, na którym żeruje albo żerowało zwierzę, tratując, niszcząc zasiewy, plony; utraty w zasiewach, plonach i tym podobne,, wywołane poprzez zwierzęta

Czym jest Szkoda znaczenie w Słownik wyrazy S .

Co znaczy Skrobaczka:
Słownik chirurgiczne do oddzielania okostnej od kości, służące najczęściej w chirurgii kostnej; 2. żelazne ostrze przybijane przed wejściem do domów, wykorzystywane do zeskrobywania błota z obuwia szkoda.
Co znaczy Sok:
Słownik wytłoczony z rozdrobnionych owoców i warzyw, zazwyczaj dla celów spożywczych lub leczniczych; 2. płyn zawarty w organizmach roślinnych, będący wodnym roztworem i emulsją różnych związków chemicznych szkoda.
Co znaczy Sensacja:
Słownik wywołane zaskakującym wydarzeniem, niespodziewaną informacją, ogromne zainteresowanie spowodowane poprzez coś niezwykłego; 2. informacja, zjawisko wywołujące takie wrażenie, zwracające powszechną szkoda.
Co znaczy Stygmat:
Słownik 1. symbol, znamię, piętno; 2. czerwone plamy albo rany na ciele u osób pozostających w stanie ekstazy religijnej, uważane od czasów średniowiecza za odbicie ran Chrystusa szkoda.
Co znaczy Szybowy:
Słownik pionowy kanał, którym porusza się dźwig; 2. w górnictwie: pionowe albo pochyłe wyrobisko łączące złoże z powierzchnią, zaopatrzone w urządzenia do transportu ludzi i urobku; 3. związany ze szklaną szkoda.
  • Dodano:
  • Autor: