teatr definicja
Słownik Teatr definicja. Czym jest utworów literackich, przeznaczonych na scenę poprzez autorów.

Czy przydatne?

Definicja Teatr

Co oznacza TEATR: 1. tematyka sztuki polegająca na realizowaniu scenicznych utworów literackich, przeznaczonych na scenę poprzez autorów albo adaptowanych poprzez reżysera, obejmująca także operę, balet, pantomimę, rewię i tym podobne; 2. twórczość sceniczna danego autora, państwie, narodu, danej epoki; 3. organizacja, organizacja zajmująca się wystawianiem utworów scenicznych, zespół aktorów, reżyserów, scenografów, muzyków, mechaników pracujących w tej instytucji; 4. budynek, pomieszczenie przystosowane do wystawiania utworów scenicznych, widzowie zebrani na przedstawieniu, widownia; 5. przedstawienie; obecność na przedstawieniu; 6. teren, miejsce, na którym toczy się wojna

Czym jest Teatr znaczenie w Słownik wyrazy T .

Co znaczy Tyk:
Słownik 1. jedno tyknięcie, na przykład zegara; 2. gęste matowe czerwone płótno stosowane na wsypy teatr.
Co znaczy Teren:
Słownik 1. część powierzchni ziemi wspólnie z jej rzeźbą i pokryciem; miejsce występowania, zasięgu, odbywania się czegoś; 2. region podległy komuś, czemuś, objęty sferą czyjegoś działania teatr.
Co znaczy Tekstura:
Słownik odmiana drukarskiego pisma gotyckiego wzorowana na ręcznym piśmie średniowiecznych ksiąg religijnych, charakteryzująca się w miarę wąskim rysunkiem i ostrymi łamanymi łukami liter; 2. budowa teatr.
Co znaczy Tram:
Słownik wiązania dachowego, na której spoczywają słupy podtrzymujące konstrukcję dachu; 2. przyrząd gimnastyczny w kształcie poziomej belki, wykorzystywany do wykonywania zwisów i ćwiczeń równoważnych teatr.
Co znaczy Tarczówka:
Słownik 1. obrabiarka do piłowania drewna, gdzie mają wykorzystanie piły tarczowe; 2. pluskwiak równoskrzydły drapieżny, tępiący szkodniki leśne teatr.
  • Dodano:
  • Autor: