teatr definicja
Słownik Teatr definicja. Czym jest utworów literackich, przeznaczonych na scenę poprzez autorów.

Czy przydatne?

Definicja Teatr

Co oznacza TEATR: 1. tematyka sztuki polegająca na realizowaniu scenicznych utworów literackich, przeznaczonych na scenę poprzez autorów albo adaptowanych poprzez reżysera, obejmująca także operę, balet, pantomimę, rewię i tym podobne; 2. twórczość sceniczna danego autora, państwie, narodu, danej epoki; 3. organizacja, organizacja zajmująca się wystawianiem utworów scenicznych, zespół aktorów, reżyserów, scenografów, muzyków, mechaników pracujących w tej instytucji; 4. budynek, pomieszczenie przystosowane do wystawiania utworów scenicznych, widzowie zebrani na przedstawieniu, widownia; 5. przedstawienie; obecność na przedstawieniu; 6. teren, miejsce, na którym toczy się wojna

Czym jest Teatr znaczenie w Słownik wyrazy T .

Co znaczy Trojaczek:
Słownik 1. troje dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu; 2. połączone trzy garnuszki teatr.
Co znaczy Trawiarka:
Słownik 1. maszyna do ścinania trawy; 2. maszyna do wytrawiania powierzchni elementów kwasem teatr.
Co znaczy Tłuc:
Słownik rozbijać na kawałki, rozgniatać coś, niszczyć coś poprzez uderzanie, rzucanie; 2. mocno uderzać w coś, o coś, powodując powstawanie silnego odgłosu; 3. bić kogoś, coś mocno; 4. dawniej zabijać teatr.
Co znaczy Tłok:
Słownik nagromadzenie ludzi albo rzadziej jakichś elementów; 2. obiekt silnika parowego, spalinowego, pompy i tym podobne, mający kształt walca albo krążka, poruszający się w cylindrze ruchem posuwisto teatr.
Co znaczy Towarzysz:
Słownik 1. ten, kto komuś towarzyszy, jest przy kimś aktualny, przebywa z kimś, spędza z kimś czas; 2. członek partii, organizacji robotniczej teatr.
  • Dodano:
  • Autor: