teatr definicja
Słownik Teatr definicja. Czym jest utworów literackich, przeznaczonych na scenę poprzez autorów.

Czy przydatne?

Definicja Teatr

Co oznacza TEATR: 1. tematyka sztuki polegająca na realizowaniu scenicznych utworów literackich, przeznaczonych na scenę poprzez autorów albo adaptowanych poprzez reżysera, obejmująca także operę, balet, pantomimę, rewię i tym podobne; 2. twórczość sceniczna danego autora, państwie, narodu, danej epoki; 3. organizacja, organizacja zajmująca się wystawianiem utworów scenicznych, zespół aktorów, reżyserów, scenografów, muzyków, mechaników pracujących w tej instytucji; 4. budynek, pomieszczenie przystosowane do wystawiania utworów scenicznych, widzowie zebrani na przedstawieniu, widownia; 5. przedstawienie; obecność na przedstawieniu; 6. teren, miejsce, na którym toczy się wojna

Czym jest Teatr znaczenie w Słownik wyrazy T .

Co znaczy Tłumik:
Słownik umożliwiający ściszenie albo stłumienie, a również zmianę barwy dźwięku w instrumencie muzycznym; 2. urządzenie zmniejszające hałas wywoływany poprzez gazy spalinowe silnika przy ich wydostawaniu się teatr.
Co znaczy Tunel:
Słownik przejście wykopane pod ziemią albo wykute w skale, odpowiednio obudowane, wykonane w celu przeprowadzenia linii komunikacyjnej, na przykład drogi, torów kolejowych, ulicy; 2. poziome wyrobisko teatr.
Co znaczy Trzaskać:
Słownik 1. uderzać gwałtownie, z siłą w coś, o coś albo czymś powodując powstawanie trzasku; 2. wydawać charakterystyczny suchy odgłos; 3. robić coś bardzo błyskawicznie, sprawnie teatr.
Co znaczy Traktat:
Słownik 1. istotna umowa międzynarodowa o charakterze politycznym, handlowym i tym podobne zawierana w sposób oficjalny i uroczysty; 2. dzieło, rozprawa naukowa teatr.
Co znaczy Tykać:
Słownik 1. zbliżać się aż do bezpośredniego kontaktu; 2. dotyczyć czego, mieć związek z czym; 3. o niektórych mechanizmach (raczej zegarowych); 4. zwracać się do kogo w formie drugiej osoby liczby poj teatr.
  • Dodano:
  • Autor: