transformacja definicja
Słownik TRANSFORMACJA definicja. Czym jest przekształcenie wyrazu opierające na jego przejściu z.

Czy przydatne?

Definicja Transformacja

Co oznacza TRANSFORMACJA: 1. mechanizm przemiany; przeobrażenie, przekształcenie; 2. przekształcenie wyrazu opierające na jego przejściu z jednej kategorii mowy do drugiej, na przykład od czasownika zwisać w rzeczownik zwis; 3. przekształcanie, przekształcenie jednej konstrukcji składniowej w inną, bez zmiany jej treści; 4. podporządkowanie elementom jednego zbioru, na przykład punktom pewnej figury, przedmiotów innego zbioru, na przykład punktów innej figury

Czym jest Transformacja znaczenie w Słownik wyrazy T .

Co znaczy Tusza:
Słownik 1. figura, postać człowieka ujmowana z racji na wielkość, zazwyczaj pełna, dość otyła; 2. ubite zwierzę rzeźne hodowlane po wstępnej obróbce poubojowej transformacja co znaczy.
Co znaczy Tykać Się:
Słownik 1. brać się do czego, zajmować się czym; 2. mówić sobie wzajemnie ty transformacja krzyżówka.
Co znaczy Trafiać:
Słownik rzucającym czymś; 2. znajdować drogę dokądś, docierać gdzieś nie błądząc; 3. otrzymać się dokądś, dotrzeć gdzieś, znaleźć się gdzieś; 4. zjawić się gdzieś w jakimś momencie, przybywając gdzieś zastać transformacja co to jest.
Co znaczy Taras:
Słownik część budynku, otoczona balustradą, umieszczona na parterze, na piętrze albo na płaskim dachu; 2. naturalne albo sztuczne schodkowe wzniesienie terenu przechodzące stromym spadkiem w nizinę albo transformacja słownik.
Co znaczy Torowiec:
Słownik 1. robotnik wykonujący prace powiązane z układaniem, naprawą i konserwacją torów tramwajowych, kolejowych; 2. kolarz, motocyklista i tym podobne biorący udział w wyścigach na torze transformacja czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: