trójkąt definicja
Słownik Trójkąt definicja. Czym jest wierzchołków) płaszczyzny nie leżących na jednej prostej i z.

Czy przydatne?

Definicja Trójkąt

Co oznacza TRÓJKĄT: 1. figura geometryczna złożona z trzech punktów (wierzchołków) płaszczyzny nie leżących na jednej prostej i z trzech odcinków (boków) prostoliniowych łączących te punkty; 2. to, co ma kształt podobny do tej figury geometrycznej; 3. instrument perkusyjny o nieokreślonej wysokości dźwięku, pręt metalowy w kształcie nie domkniętego trójkąta, uderzany metalową albo drewnianą pałeczką, stosowany w kapelach janczarskich

Czym jest Trójkąt znaczenie w Słownik wyrazy T .

Co znaczy Tężenie:
Słownik 1. napinanie, na przykład mięśni poprzez atletę; 2. krzepnięcie, ścinanie się trójkąt.
Co znaczy Tragedia:
Słownik 1. utwór dramatyczny przedstawiający konflikt moralny, ideowy, psychologiczny, prowadzący nieuchronnie do klęski bohatera; 2. wydarzenie, przypadek, przeżycie budzące rozpacz trójkąt.
Co znaczy Tryb:
Słownik porządek, zwyczaj załatwiania ustalonych spraw; 2. zęby na kole zębatym albo rowki na walcu albo stożku; 3. kategoria gramatyczna oznaczająca relacja osoby mówiącej do treści zdania, wyrażony formami trójkąt.
Co znaczy Toto:
Słownik 1. pogardliwie albo żartobliwie o kimś lub o czym; 2. totalizator sportowy trójkąt.
Co znaczy Trakt:
Słownik 1. szlak komunikacyjny; droga, gościniec; 2. ciąg pomieszczeń w budynku, umieszczonych na jednej osi; 3. ciąg, bieg, tok trójkąt.
  • Dodano:
  • Autor: