trybunał definicja
Słownik Trybunał definicja. Czym jest znaczeniu; 2. w dawnej Polsce od 1578 roku: stanowy sąd.

Czy przydatne?

Definicja Trybunał

Co oznacza TRYBUNAŁ: 1. sąd o szczególnych kompetencjach albo szczególnym znaczeniu; 2. w dawnej Polsce od 1578 roku: stanowy sąd szlachecki drugiej i ostatniej instancji, rozpatrujący apelacje od wyroków sądów ziemskich, grodzkich i podkomorskich w kwestiach karnych i cywilnych

Czym jest Trybunał znaczenie w Słownik wyrazy T .

Co znaczy Trampolina:
Słownik 1. elastyczna deska umożliwiająca wysokie wybicie się; 2. wieża spadochronowa wykorzystywana skoczkom do ćwiczeń trybunał.
Co znaczy Transformacja:
Słownik przemiany; przeobrażenie, przekształcenie; 2. przekształcenie wyrazu opierające na jego przejściu z jednej kategorii mowy do drugiej, na przykład od czasownika zwisać w rzeczownik zwis; 3 trybunał.
Co znaczy Tablica:
Słownik zazwyczaj czworokątna, z jakimś napisem albo wykorzystywana do umieszczania na niej jakichś tekstów; 2. szeroka czarna deska, wykorzystywana w klasie albo w sali wykładowej do pisania na niej kredą trybunał.
Co znaczy Twardziel:
Słownik drewna w starszych pniach drzew, znajdująca się pomiędzy bielem a rdzeniem, złożona z komórek martwych, nie biorąca udziału w przewodzeniu wody; 2. człowiek twardy, nieustępliwy, bezwzględny trybunał.
Co znaczy Trusia:
Słownik 1. królik; 2. człowiek bojaźliwy, cichy, milczący trybunał.
  • Dodano:
  • Autor: