tryumf definicja
Słownik Tryumf definicja. Czym jest odniesionego zwycięstwa, sukcesu; 3. w starożytnym Rzymie.

Czy przydatne?

Definicja Tryumf

Co oznacza TRYUMF: 1. zwycięstwo nad przeciwnikiem; 2. duma, zadowolenie z odniesionego zwycięstwa, sukcesu; 3. w starożytnym Rzymie uroczysty wjazd zwycięskiego wodza do stolicy; potem także uroczystość ze względu

Czym jest Tryumf znaczenie w Słownik wyrazy T .

Co znaczy Terminator:
Słownik 1. uczeń odbywający naukę rzemiosła u majstra; 2. linia odgraniczająca część powierzchni ciała niebieskiego oświetloną poprzez Słońce od części nie oświetlonej; 3. imię popularnego bohatera filmowego tryumf.
Co znaczy Tyka:
Słownik tyczka; 2. u samca jelenia, daniela i sarny jedna z dwóch odnóg wyrastających z czaszki; 3. symbol nawigacyjny w formie drąga z wiechą, kulą i tym podobne do oznaczania toru wodnego albo mielizn tryumf.
Co znaczy Tetryczenie:
Słownik 1. zrzędzenie; 2. stawanie się człowiekiem zgryźliwym i zgorzkniałym tryumf.
Co znaczy Tryb:
Słownik porządek, zwyczaj załatwiania ustalonych spraw; 2. zęby na kole zębatym albo rowki na walcu albo stożku; 3. kategoria gramatyczna oznaczająca relacja osoby mówiącej do treści zdania, wyrażony formami tryumf.
Co znaczy Tusza:
Słownik 1. figura, postać człowieka ujmowana z racji na wielkość, zazwyczaj pełna, dość otyła; 2. ubite zwierzę rzeźne hodowlane po wstępnej obróbce poubojowej tryumf.
  • Dodano:
  • Autor: