trzymać definicja
Słownik Trzymać definicja. Czym jest oddalić się skądś, zmuszać kogoś do pobytu, pozostawania.

Czy przydatne?

Definicja Trzymać

Co oznacza TRZYMAĆ: 1. ująwszy coś nie wypuszczać; 2. nie pozwalać komuś oddalić się skądś, zmuszać kogoś do pobytu, pozostawania gdzieś; 3. położywszy coś na czymś, w jakimś miejscu, ustawiwszy w jakiejś pozycji, mieć, zachowywać, pozostawiać, utrzymywać w takim położeniu; 4. chować, przechowywać, przetrzymywać coś; 5. utrzymywać, zachowywać w jakimś stanie, w jakiejś sytuacji; 6. stanowić zamocowanie, podporę czegoś; 7. sprawować, pełnić, wykonywać; 8.zajmować się chowem, utrzymaniem, pielęgnacją zwierząt; 9. posiadać, mieć coś pod swym zarządem, zarządzać czymś, prowadzić coś; 10. żywić, utrzymywać; 11. zachowywać, utrzymywać jakąś pozycję ciała, jakąś postawę; 12. zachowywać odporność psychiczną, nie upadać na duchu, panować nad sobą; 13. walczyć, stawiać opór, nie poddawać się, nie kapitulować

Czym jest Trzymać znaczenie w Słownik wyrazy T .

Co znaczy Topos:
Słownik 1. zasada, obiekt jakiejś kultury; podstawa rozumowania, utarty, ogólnie przyjęty sąd; 2. konwencjonalny motyw i obraz, elementarna cząstka tematyczno stylistyczna trzymać.
Co znaczy Tuszować:
Słownik 1. pociągać tuszem rysunek kreślarski; 2. starać się coś zbagatelizować, łagodzić jakieś przykre kwestie, wrażenia; zacierać jakieś fakty w obawie przed kompromitacją, skandalem trzymać.
Co znaczy Tonowy:
Słownik 1. mający ciężar równy jednej tonie; 2. związany z białą glinką do malowania sufitów i ścian trzymać.
Co znaczy Toczyć:
Słownik posuwać coś; 2. czynić coś w dalszym ciągu; 3. obrabiać coś skrawaniem na tokarce nadając odpowiedni kształt; 4. nadawać kształt wyrobom ceramicznym na obracającym się kole garncarskim; 5. niszczyć trzymać.
Co znaczy Tusza:
Słownik 1. figura, postać człowieka ujmowana z racji na wielkość, zazwyczaj pełna, dość otyła; 2. ubite zwierzę rzeźne hodowlane po wstępnej obróbce poubojowej trzymać.
  • Dodano:
  • Autor: