trzytonowy definicja
Słownik Trzytonowy definicja. Czym jest 1. złożony z trzech tonów; 2. mający wagę trzech ton. Co.

Czy przydatne?

Definicja Trzytonowy

Co oznacza TRZYTONOWY: 1. złożony z trzech tonów; 2. mający wagę trzech ton

Czym jest Trzytonowy znaczenie w Słownik wyrazy T .

Co znaczy Taryfa:
Słownik 1. urzędowo ustalone i ogłoszone kolekcja stawek opłat albo cen za usługi; 2. taksówka trzytonowy.
Co znaczy Trasować:
Słownik 1. wytyczać kierunek drogi w terenie albo na mapie; 2. przekazywać płatność weksla, obarczać kogo płatnością weksla trzytonowy.
Co znaczy Toto:
Słownik 1. pogardliwie albo żartobliwie o kimś lub o czym; 2. totalizator sportowy trzytonowy.
Co znaczy Trzaskać:
Słownik 1. uderzać gwałtownie, z siłą w coś, o coś albo czymś powodując powstawanie trzasku; 2. wydawać charakterystyczny suchy odgłos; 3. robić coś bardzo błyskawicznie, sprawnie trzytonowy.
Co znaczy Tama:
Słownik formie wału z piasku, kamieni, betonu i tym podobne wznoszona przy regulacji rzeki, na przykład w celu przesunięcia jej koryta, ochrony brzegu; 2. budowla odgradzająca w kopalni jedną część wyrobiska trzytonowy.
  • Dodano:
  • Autor: