trzytonowy definicja
Słownik Trzytonowy definicja. Czym jest 1. złożony z trzech tonów; 2. mający wagę trzech ton. Co.

Czy przydatne?

Definicja Trzytonowy

Co oznacza TRZYTONOWY: 1. złożony z trzech tonów; 2. mający wagę trzech ton

Czym jest Trzytonowy znaczenie w Słownik wyrazy T .

Co znaczy Tolerancja:
Słownik czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, czyjegoś postępowania, różniących się od własnych; wyrozumiałość; 2. umiejętność żywego organizmu do znoszenia bez szkody dla niego bodźców chemicznych trzytonowy.
Co znaczy Teczka:
Słownik torba z krótkim uchwytem, przeznaczona do przenoszenia różnych elementów, w szczególności książek, zeszytów, akt; 2. okładka papierowa, tekturowa, plastykowa z zawiązaniem albo bez, wykorzystywana do trzytonowy.
Co znaczy Trojaczek:
Słownik 1. troje dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu; 2. połączone trzy garnuszki trzytonowy.
Co znaczy Tłuszczenie:
Słownik 1. pokrywanie tłuszczem, plamienie tłuszczem; 2. stawanie się tłustym, tycie trzytonowy.
Co znaczy Turniej:
Słownik opierające na prowadzeniu indywidualnej albo grupowej walki, staczanej konno albo pieszo, wg ściśle ustalonych regulaminów, z zachowaniem specjalnego ceremoniału; 2. zawody, najczęściej sportowe trzytonowy.
  • Dodano:
  • Autor: