turniej definicja
Słownik TURNIEJ definicja. Czym jest albo grupowej walki, staczanej konno albo pieszo, wg ściśle.

Czy przydatne?

Definicja Turniej

Co oznacza TURNIEJ: 1. zawody rycerskie opierające na prowadzeniu indywidualnej albo grupowej walki, staczanej konno albo pieszo, wg ściśle ustalonych regulaminów, z zachowaniem specjalnego ceremoniału; 2. zawody, najczęściej sportowe, gdzie bierze udział większa liczba drużyn albo zawodników

Czym jest Turniej znaczenie w Słownik wyrazy T .

Co znaczy Toczek:
Słownik 1. mały kapelusik damski bez ronda; 2. glon o tworzący kuliste ruchome kolonie; 3. wózek kolejki wiszącej, przesuwający się po linie nośnej; 4. koło garncarskie turniej co to jest.
Co znaczy Troska:
Słownik 1. uczucie niepokoju spowodowane trudną sytuacją albo przewidywaniem, możliwością zaistnienia takiej sytuacji; 2. dbałość o coś, zabieganie o coś turniej definicja.
Co znaczy Towarzysz:
Słownik 1. ten, kto komuś towarzyszy, jest przy kimś aktualny, przebywa z kimś, spędza z kimś czas; 2. członek partii, organizacji robotniczej turniej co znaczy.
Co znaczy Tonik:
Słownik 1. mały ton; 2. napój tonizujący turniej słownik.
Co znaczy Tężeć:
Słownik 1. przechodzić ze stanu ciekłego w stan stały, stawać się gęstym, twardym, ścinać się; 2. stawać się nieruchomym, sztywnym; 3. stawać się mocniejszym, intensywniejszym turniej znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: