twardziel definicja
Słownik Twardziel definicja. Czym jest znajdująca się pomiędzy bielem a rdzeniem, złożona z komórek.

Czy przydatne?

Definicja Twardziel

Co oznacza TWARDZIEL: 1. wewnętrzna część drewna w starszych pniach drzew, znajdująca się pomiędzy bielem a rdzeniem, złożona z komórek martwych, nie biorąca udziału w przewodzeniu wody; 2. człowiek twardy, nieustępliwy, bezwzględny, wytrzymały, nieugięty

Czym jest Twardziel znaczenie w Słownik wyrazy T .

Co znaczy Tor:
Słownik których porusza się jakieś ciało; 2. dwa równoległe ciągi szyn znajdujące się w ustalonej wzajemnej odległości, osadzone na podkładach spoczywających na odpowiednim podłożu, umożliwiające przejazd twardziel.
Co znaczy Tłuc:
Słownik rozbijać na kawałki, rozgniatać coś, niszczyć coś poprzez uderzanie, rzucanie; 2. mocno uderzać w coś, o coś, powodując powstawanie silnego odgłosu; 3. bić kogoś, coś mocno; 4. dawniej zabijać twardziel.
Co znaczy Tok:
Słownik dzianie się, odbywanie się czegoś; 2. ciąg, układ przedmiotów metrycznych w wierszu; 3. charakterystyczne zachowanie się niektórych ptaków, na przykład głuszców, cietrzewi w porze godowej, wabienie twardziel.
Co znaczy Trójca:
Słownik 1. trzy osoby; 2. ekipa trzech bóstw powiązanych ze sobą na zasadzie pochodzenia, pokrewieństwa albo rodzaju działalności, występująca w wielu religiach twardziel.
Co znaczy Tabun:
Słownik 1. stado dzikich stepowych koni; 2. trwała substancja trująca stosowana jako gaz bojowy twardziel.
  • Dodano:
  • Autor: