definicja
Słownik TYP definicja. Czym jest ludzi, zjawisk, form; 2. osoba skupiająca w sobie.

Czy przydatne?

Definicja Typ

Co oznacza TYP: 1. schemat, wzór, któremu odpowiada pewna seria elementów, ludzi, zjawisk, form; 2. osoba skupiająca w sobie charakterystyczne cechy ludzi pewnej kategorii, na przykład jakiegoś zawodu, jakiegoś środowiska, jakichś zamiłowań; 3. charakterystyczna budowa, fizjonomia człowieka związana z jego odmianą, przynależnością etniczną; 4. postać literacka mająca cechy ponadindywidualne, właściwe jakiejś ekipie ludzi albo tradycyjnie powtarzanemu wzorowi bohatera literackiego; 5. człowiek bliżej nieokreślony, jakiś człowiek, osobnik, indywiduum; 6. konie typowane na zwycięzców w wyścigach; 7. jednostka klasyfikacyjna w systematyce organizmów, niższa od królestwa, obejmująca gromady roślin i zwierząt; 8. w psychologii jednostka klasyfikacyjna obejmująca osobniki o wyrazistych cechach psychicznych albo psychicznych i fizycznych

Czym jest Typ znaczenie w Słownik wyrazy T .

Co znaczy Trzęsionka:
Słownik 1. trzęsienie się z zimna, ze strachu, ze zdenerwowania albo w trakcie jazdy po złej, wyboistej drodze; 2. słoma pomieszana z sianem stosowana jako pokarm dla bydła typ co to jest.
Co znaczy Ton:
Słownik spowodowany poprzez drgania harmoniczne proste jakiegoś źródła dźwięku; 2. miara odległości pomiędzy dźwiękami skali; 3. jakość brzmienia głosu albo instrumentu; 4. sposób mówienia, pisania typ definicja.
Co znaczy Tupet:
Słownik 1. zbytnia pewność siebie, śmiałość granicząca z bezczelnością; 2. półperuka nakrywająca wierzch głowy nad czołem, służąca między innymi w teatrze typ co znaczy.
Co znaczy Tradycja:
Słownik postępowania, obyczaje, poglądy, informacje przechodzące z pokolenia na pokolenie; 2. przekaz prawd wiary pochodzący od ustnego nauczania Jezusa Chrystusa i apostołów, zawarty w pismach apostołów i typ słownik.
Co znaczy Tara:
Słownik 1. falista blacha w drewnianej ramie wykorzystywana do tarcia bielizny w trakcie prania; 2. waga opakowania towaru, różnica pomiędzy wagą towaru w opakowaniu i bez opakowania typ znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: