definicja
Słownik Typ definicja. Czym jest ludzi, zjawisk, form; 2. osoba skupiająca w sobie.

Czy przydatne?

Definicja Typ

Co oznacza TYP: 1. schemat, wzór, któremu odpowiada pewna seria elementów, ludzi, zjawisk, form; 2. osoba skupiająca w sobie charakterystyczne cechy ludzi pewnej kategorii, na przykład jakiegoś zawodu, jakiegoś środowiska, jakichś zamiłowań; 3. charakterystyczna budowa, fizjonomia człowieka związana z jego odmianą, przynależnością etniczną; 4. postać literacka mająca cechy ponadindywidualne, właściwe jakiejś ekipie ludzi albo tradycyjnie powtarzanemu wzorowi bohatera literackiego; 5. człowiek bliżej nieokreślony, jakiś człowiek, osobnik, indywiduum; 6. konie typowane na zwycięzców w wyścigach; 7. jednostka klasyfikacyjna w systematyce organizmów, niższa od królestwa, obejmująca gromady roślin i zwierząt; 8. w psychologii jednostka klasyfikacyjna obejmująca osobniki o wyrazistych cechach psychicznych albo psychicznych i fizycznych

Czym jest Typ znaczenie w Słownik wyrazy T .

Co znaczy Transformacja:
Słownik przemiany; przeobrażenie, przekształcenie; 2. przekształcenie wyrazu opierające na jego przejściu z jednej kategorii mowy do drugiej, na przykład od czasownika zwisać w rzeczownik zwis; 3 typ.
Co znaczy Trzonek:
Słownik 1. rękojeść, uchwyt, rączka; 2. część grzybni wytwarzająca konidia wykorzystywane do rozmnażania bezpłciowego typ.
Co znaczy Tryb:
Słownik porządek, zwyczaj załatwiania ustalonych spraw; 2. zęby na kole zębatym albo rowki na walcu albo stożku; 3. kategoria gramatyczna oznaczająca relacja osoby mówiącej do treści zdania, wyrażony formami typ.
Co znaczy Translacja:
Słownik radiofonii i telewizji urządzenie samoczynnie odbierające i powtórnie nadające odebrane sygnały; służące między innymi do wzmocnienia sygnałów, poprawy jakości odbioru albo zmiany mechanizmu typ.
Co znaczy Teza:
Słownik zawierające treść fundamentalną dla jakiejś dziedziny, założenie, które ktoś zamierza udowodnić; 2. w logice założenie, twierdzenie wymagające dowodu, konkluzja, której należy dowieść na podstawie typ.
  • Dodano:
  • Autor: