definicja
Słownik Typ definicja. Czym jest ludzi, zjawisk, form; 2. osoba skupiająca w sobie.

Czy przydatne?

Definicja Typ

Co oznacza TYP: 1. schemat, wzór, któremu odpowiada pewna seria elementów, ludzi, zjawisk, form; 2. osoba skupiająca w sobie charakterystyczne cechy ludzi pewnej kategorii, na przykład jakiegoś zawodu, jakiegoś środowiska, jakichś zamiłowań; 3. charakterystyczna budowa, fizjonomia człowieka związana z jego odmianą, przynależnością etniczną; 4. postać literacka mająca cechy ponadindywidualne, właściwe jakiejś ekipie ludzi albo tradycyjnie powtarzanemu wzorowi bohatera literackiego; 5. człowiek bliżej nieokreślony, jakiś człowiek, osobnik, indywiduum; 6. konie typowane na zwycięzców w wyścigach; 7. jednostka klasyfikacyjna w systematyce organizmów, niższa od królestwa, obejmująca gromady roślin i zwierząt; 8. w psychologii jednostka klasyfikacyjna obejmująca osobniki o wyrazistych cechach psychicznych albo psychicznych i fizycznych

Czym jest Typ znaczenie w Słownik wyrazy T .

Co znaczy Tłuc:
Słownik rozbijać na kawałki, rozgniatać coś, niszczyć coś poprzez uderzanie, rzucanie; 2. mocno uderzać w coś, o coś, powodując powstawanie silnego odgłosu; 3. bić kogoś, coś mocno; 4. dawniej zabijać typ.
Co znaczy Teren:
Słownik 1. część powierzchni ziemi wspólnie z jej rzeźbą i pokryciem; miejsce występowania, zasięgu, odbywania się czegoś; 2. region podległy komuś, czemuś, objęty sferą czyjegoś działania typ.
Co znaczy Tytan:
Słownik greckiej każdy z olbrzymów, dzieci Urana (boga nieba) i Gai (bogini ziemi), którzy stoczyli z Zeusem walkę o władzę nad światem i zostali strąceni do Tartaru; 2. człowiek ogromnego wzrostu i wielkiej typ.
Co znaczy Tablica:
Słownik zazwyczaj czworokątna, z jakimś napisem albo wykorzystywana do umieszczania na niej jakichś tekstów; 2. szeroka czarna deska, wykorzystywana w klasie albo w sali wykładowej do pisania na niej kredą typ.
Co znaczy Trasa:
Słownik komunikacyjny, linia komunikacyjna; 2. droga do przebycia, droga, którą się przebywa; 3. linia wytyczona w terenie albo naniesiona na mapę, wyznaczająca na przestrzeni albo na mapie oś jakiejś drogi typ.
  • Dodano:
  • Autor: