tytan definicja
Słownik Tytan definicja. Czym jest boga nieba) i Gai (bogini ziemi), którzy stoczyli z Zeusem walkę.

Czy przydatne?

Definicja Tytan

Co oznacza TYTAN: 1. w mitologii greckiej każdy z olbrzymów, dzieci Urana (boga nieba) i Gai (bogini ziemi), którzy stoczyli z Zeusem walkę o władzę nad światem i zostali strąceni do Tartaru; 2. człowiek ogromnego wzrostu i wielkiej siły, również moralnej; 3. pierwiastek chemiczny z podgrupy tytanowców, metal srebrzystoszary, lekki, twardy, trudno topliwy, o dużej wytrzymałości mechanicznej, odporny na korozję, służący raczej w formie stopów jako materiał konstrukcyjny w produkcji samolotów, okrętów, aparatury chemicznej

Czym jest Tytan znaczenie w Słownik wyrazy T .

Co znaczy Trop:
Słownik 1. odbicie stopy zwierzęcia na ziemi albo śniegu; 2. słowo albo zdanie o znaczeniu przenośnym, wchodzące w skład jakiegoś zwrotu lub tworzące go tytan.
Co znaczy Towarzysz:
Słownik 1. ten, kto komuś towarzyszy, jest przy kimś aktualny, przebywa z kimś, spędza z kimś czas; 2. członek partii, organizacji robotniczej tytan.
Co znaczy Tępota:
Słownik 1. brak inteligencji, umiejętności, ograniczoność umysłu, głupota; 2. brak energii, apatia, bierność, obojętność, odrętwienie, otępienie tytan.
Co znaczy Topos:
Słownik 1. zasada, obiekt jakiejś kultury; podstawa rozumowania, utarty, ogólnie przyjęty sąd; 2. konwencjonalny motyw i obraz, elementarna cząstka tematyczno stylistyczna tytan.
Co znaczy Tablica:
Słownik zazwyczaj czworokątna, z jakimś napisem albo wykorzystywana do umieszczania na niej jakichś tekstów; 2. szeroka czarna deska, wykorzystywana w klasie albo w sali wykładowej do pisania na niej kredą tytan.
  • Dodano:
  • Autor: