tytuł definicja
Słownik Tytuł definicja. Czym jest albo poszczególnych jego rozdziałów, nazwa czasopisma, artykułu.

Czy przydatne?

Definicja Tytuł

Co oznacza TYTUŁ: 1. napis, nagłówek książki, dzieła literackiego, naukowego albo poszczególnych jego rozdziałów, nazwa czasopisma, artykułu, również nazwa sztuki teatralnej, filmu, utworu muzycznego, jakiejś imprezy i tym podobne; 2. pozyskana, uzyskana godność, stopień naukowy, zawodowy, również zajmowane stanowisko, pełniona funkcja, pełniony urząd; 3. w społeczeństwie feudalnym albo burżuazyjnym dziedziczna albo nadana nazwa rodowa (na przykład hrabia, baron), oznaczająca godność dożywotnią albo dziedziczną; 4. podstawa czegoś, przyczyna, racja

Czym jest Tytuł znaczenie w Słownik wyrazy T .

Co znaczy Tolerancja:
Słownik czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, czyjegoś postępowania, różniących się od własnych; wyrozumiałość; 2. umiejętność żywego organizmu do znoszenia bez szkody dla niego bodźców chemicznych tytuł.
Co znaczy Tekstura:
Słownik odmiana drukarskiego pisma gotyckiego wzorowana na ręcznym piśmie średniowiecznych ksiąg religijnych, charakteryzująca się w miarę wąskim rysunkiem i ostrymi łamanymi łukami liter; 2. budowa tytuł.
Co znaczy Turniej:
Słownik opierające na prowadzeniu indywidualnej albo grupowej walki, staczanej konno albo pieszo, wg ściśle ustalonych regulaminów, z zachowaniem specjalnego ceremoniału; 2. zawody, najczęściej sportowe tytuł.
Co znaczy Tama:
Słownik formie wału z piasku, kamieni, betonu i tym podobne wznoszona przy regulacji rzeki, na przykład w celu przesunięcia jej koryta, ochrony brzegu; 2. budowla odgradzająca w kopalni jedną część wyrobiska tytuł.
Co znaczy Trąbka:
Słownik blaszany o jasnej, metalicznej barwie dźwięku i o najwyższej skali w ekipie instrumentów blaszanych; 2. jakikolwiek element zwinięty w rurkę przypominający kształtem trąbkę; 3. ssawka u niektórych tytuł.
  • Dodano:
  • Autor: