tytuł definicja
Słownik Tytuł definicja. Czym jest albo poszczególnych jego rozdziałów, nazwa czasopisma, artykułu.

Czy przydatne?

Definicja Tytuł

Co oznacza TYTUŁ: 1. napis, nagłówek książki, dzieła literackiego, naukowego albo poszczególnych jego rozdziałów, nazwa czasopisma, artykułu, również nazwa sztuki teatralnej, filmu, utworu muzycznego, jakiejś imprezy i tym podobne; 2. pozyskana, uzyskana godność, stopień naukowy, zawodowy, również zajmowane stanowisko, pełniona funkcja, pełniony urząd; 3. w społeczeństwie feudalnym albo burżuazyjnym dziedziczna albo nadana nazwa rodowa (na przykład hrabia, baron), oznaczająca godność dożywotnią albo dziedziczną; 4. podstawa czegoś, przyczyna, racja

Czym jest Tytuł znaczenie w Słownik wyrazy T .

Co znaczy Teatr:
Słownik polegająca na realizowaniu scenicznych utworów literackich, przeznaczonych na scenę poprzez autorów albo adaptowanych poprzez reżysera, obejmująca także operę, balet, pantomimę, rewię i tym podobne tytuł.
Co znaczy Temat:
Słownik zasadniczą, fundamentalną myśl, element rozmowy, pracy, utworu, dzieła; wątek; 2. część wyrazu wyodrębniona poprzez oddzielenie końcówek przypadkowych; 3. materiał melodyczny albo melodyczno tytuł.
Co znaczy Torowiec:
Słownik 1. robotnik wykonujący prace powiązane z układaniem, naprawą i konserwacją torów tramwajowych, kolejowych; 2. kolarz, motocyklista i tym podobne biorący udział w wyścigach na torze tytuł.
Co znaczy Translacja:
Słownik radiofonii i telewizji urządzenie samoczynnie odbierające i powtórnie nadające odebrane sygnały; służące między innymi do wzmocnienia sygnałów, poprawy jakości odbioru albo zmiany mechanizmu tytuł.
Co znaczy Tantalowy:
Słownik 1. związany z cierpieniami Tantala, postaci z mitologii greckiej; 2. związany z pierwiastkiem chemicznym o symbolu Ta tytuł.
  • Dodano:
  • Autor: