układ definicja
Słownik Układ definicja. Czym jest kolekcja, ułożenie czegoś wg ustalonych zasad, właściwości; 2.

Czy przydatne?

Definicja Układ

Co oznacza UKŁAD: 1. uporządkowany szereg elementów, zdarzeń i tym podobne, kolekcja, ułożenie czegoś wg ustalonych zasad, właściwości; 2. struktura, całość składająca się z powiązanych wzajemnie przedmiotów; 3. umowa, porozumienie, zawierane zazwyczaj pomiędzy krajami, dotyczące spraw politycznych, gospodarczych, kulturalnych i tym podobne,,; 4. pertraktacje, rozmowy zmierzające do zawarcia porozumienia, umowy; 5. powiązania, stosunki w zbiorowości; 6. zespół części maszyny, urządzenia wykonujący określoną pracę

Czym jest Układ znaczenie w Słownik wyrazy U .

Co znaczy Ubijak:
Słownik ubijania kapusty, rozgniatania owoców i tym podobne; 2. proste narzędzie ręczne albo urządzenie zaopatrzone w silnik pneumatyczny, elektryczny albo spalinowy wykorzystywane do ubijania nawierzchni układ.
Co znaczy Utlenić:
Słownik 1. spowodować mechanizm łączenia się tlenu ze składnikami żywej materii, wyzwalając energię konieczną dla podtrzymania życia; 2. wywołać łączenie się jakiejś substancji z tlenem układ.
Co znaczy Urwać:
Słownik szarpiąc odłączyć coś od czegoś, oderwać część czegoś; 2. zmniejszyć, uszczuplić, okroić coś o pewną część; ująć, odjąć, nie dopłacić, nie doważyć; 3. przestać nagle mówić, śpiewać, grać i tym układ.
Co znaczy Ubrać:
Słownik 1. włożyć na kogo odzież, obuwie i tym podobne; 2. przystroić, przyozdobić; 3. ująć, odjąć pewną część czego układ.
Co znaczy Utoczyć:
Słownik 1. spuścić, ściągnąć pewną liczba płynu z jakiegoś naczynia; 2. wykonać coś metodą tokarskim; 3. tocząc, turlając uformować coś, nadać czemuś okrągły kształt układ.
  • Dodano:
  • Autor: