układ definicja
Słownik UKŁAD definicja. Czym jest kolekcja, ułożenie czegoś wg ustalonych zasad, właściwości; 2.

Czy przydatne?

Definicja Układ

Co oznacza UKŁAD: 1. uporządkowany szereg elementów, zdarzeń i tym podobne, kolekcja, ułożenie czegoś wg ustalonych zasad, właściwości; 2. struktura, całość składająca się z powiązanych wzajemnie przedmiotów; 3. umowa, porozumienie, zawierane zazwyczaj pomiędzy krajami, dotyczące spraw politycznych, gospodarczych, kulturalnych i tym podobne,,; 4. pertraktacje, rozmowy zmierzające do zawarcia porozumienia, umowy; 5. powiązania, stosunki w zbiorowości; 6. zespół części maszyny, urządzenia wykonujący określoną pracę

Czym jest Układ znaczenie w Słownik wyrazy U .

Co znaczy Ukuć:
Słownik 1. wykonać coś, nadać czemuś kształt poprzez kucie; 2. ułożyć, stworzyć, wymyślić coś, na przykład tytuł układ co znaczy.
Co znaczy Utkać:
Słownik szpary, miejsca puste czymś w celu zabezpieczenia przed przedostaniem się poprzez nie wody, zimna i tym podobne; 2. powtykać, poustawiać coś gdzieś; pozastawiać coś czymś, upchać; 3. tkając zrobić układ krzyżówka.
Co znaczy Usługa:
Słownik 1. pomoc okazana komuś, grzeczność, uprzejmość, przysługa; 2. działalność wykorzystywana do zaspokajania potrzeb ludzkich, na przykład prace rzemieślnicze, przewóz towarów itp układ co to jest.
Co znaczy Ustać:
Słownik 1. przestać trwać, zakończyć się, urwać się, przeminąć; 2. utrzymać się na nogach w pozycji stojącej, stojąc wytrwać w jednym miejscu układ słownik.
Co znaczy Ułamek:
Słownik liczb naturalnych zapisywanych jedna (licznik) nad drugą (mianownik), oddzielanych poziomą kreską albo zapisywanych bez kreski, oddzielanych przecinkiem od liczb całkowitych; 2. niewielka część układ czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: