układ definicja
Słownik Układ definicja. Czym jest kolekcja, ułożenie czegoś wg ustalonych zasad, właściwości; 2.

Czy przydatne?

Definicja Układ

Co oznacza UKŁAD: 1. uporządkowany szereg elementów, zdarzeń i tym podobne, kolekcja, ułożenie czegoś wg ustalonych zasad, właściwości; 2. struktura, całość składająca się z powiązanych wzajemnie przedmiotów; 3. umowa, porozumienie, zawierane zazwyczaj pomiędzy krajami, dotyczące spraw politycznych, gospodarczych, kulturalnych i tym podobne,,; 4. pertraktacje, rozmowy zmierzające do zawarcia porozumienia, umowy; 5. powiązania, stosunki w zbiorowości; 6. zespół części maszyny, urządzenia wykonujący określoną pracę

Czym jest Układ znaczenie w Słownik wyrazy U .

Co znaczy Usługa:
Słownik 1. pomoc okazana komuś, grzeczność, uprzejmość, przysługa; 2. działalność wykorzystywana do zaspokajania potrzeb ludzkich, na przykład prace rzemieślnicze, przewóz towarów itp układ.
Co znaczy Ugadać Się:
Słownik 1. porozumieć się, ułożyć się; 2. zmęczyć się gadaniem, nagadać się do woli układ.
Co znaczy Umorzyć:
Słownik zlikwidować zobowiązanie pieniężne uzyskując zrzeczenie się należności poprzez wierzyciela albo spłacając etapowo dług; 2. zmniejszyć wartość użytkowanych środków trwałych, na przykład budynków układ.
Co znaczy Upić:
Słownik 1. łyknąć trochę jakiegoś płynu; 2. doprowadzić kogoś do stanu zamroczenia pojąc go napojami alkoholowymi układ.
Co znaczy Uwalać Się:
Słownik 1. pobrudzić się; 2. rzucać się na przykład na posłanie, wyciągać się wygodnie układ.
  • Dodano:
  • Autor: