układ definicja
Słownik UKŁAD definicja. Czym jest kolekcja, ułożenie czegoś wg ustalonych zasad, właściwości; 2.

Czy przydatne?

Definicja Układ

Co oznacza UKŁAD: 1. uporządkowany szereg elementów, zdarzeń i tym podobne, kolekcja, ułożenie czegoś wg ustalonych zasad, właściwości; 2. struktura, całość składająca się z powiązanych wzajemnie przedmiotów; 3. umowa, porozumienie, zawierane zazwyczaj pomiędzy krajami, dotyczące spraw politycznych, gospodarczych, kulturalnych i tym podobne,,; 4. pertraktacje, rozmowy zmierzające do zawarcia porozumienia, umowy; 5. powiązania, stosunki w zbiorowości; 6. zespół części maszyny, urządzenia wykonujący określoną pracę

Czym jest Układ znaczenie w Słownik wyrazy U .

Co znaczy Uroczysko:
Słownik Słowian miejsce, zazwyczaj w głębi puszczy, powiązane z kultem bóstwa, z odbywaniem narad, sądów albo uważane za siedzibę złych duchów; 2. część terenu oddzielona od innych części naturalnymi układ co to jest.
Co znaczy Ugasić:
Słownik 1. wywołać, iż coś przestanie się palić, stłumić palenie się czegoś; 2. zaspokoić, nasycić układ definicja.
Co znaczy Uczulić:
Słownik 1. coś, co wywołuje uczulenie, alergię; 2. uczynić czułym, wrażliwym na coś układ co znaczy.
Co znaczy Urwać:
Słownik szarpiąc odłączyć coś od czegoś, oderwać część czegoś; 2. zmniejszyć, uszczuplić, okroić coś o pewną część; ująć, odjąć, nie dopłacić, nie doważyć; 3. przestać nagle mówić, śpiewać, grać i tym układ słownik.
Co znaczy Ucho:
Słownik słuchu i równowagi u kręgowców znajdujący się po obu stronach głowy; 2. klapki przy czapce, opuszczane dla zasłonięcia uszu, kiedy jest zimno; 3. uchwyt w kształcie koła, łuku, prostokąta albo pętli układ znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: