umorzyć definicja
Słownik Umorzyć definicja. Czym jest uzyskując zrzeczenie się należności poprzez wierzyciela albo.

Czy przydatne?

Definicja Umorzyć

Co oznacza UMORZYĆ: 1. zmniejszyć albo zlikwidować zobowiązanie pieniężne uzyskując zrzeczenie się należności poprzez wierzyciela albo spłacając etapowo dług; 2. zmniejszyć wartość użytkowanych środków trwałych, na przykład budynków, maszyn stosownie do ich zużycia wg odpowiednich stawek i zasad amortyzacji; 3. zakończyć postępowanie sądowe albo administracyjne w określonej sprawie jeżeli dalsze postępowanie jest niedopuszczalne albo bezprzedmiotowe

Czym jest Umorzyć znaczenie w Słownik wyrazy U .

Co znaczy Utrafić:
Słownik nie chybić; 2. poruszyć kwestie, na które ktoś jest wrażliwy; 3. wymierzyć, odmierzyć tyle, ile się zamierzało; 4. przybyć, przyjechać w porę, na określony czas; 5. uchwycić podobieństwo do czegoś umorzyć.
Co znaczy Uformować Się:
Słownik 1. przybrać ostateczny kształt; ukształtować się, powstać; 2. zostać uformowanym, ustawionym w pewnym porządku umorzyć.
Co znaczy Utwór:
Słownik literackie albo muzyczne; 2. część albo składnik jakiegoś narządu spełniający określone funkcje w żywym organizmie; 3. pokłady, nawarstwienia skorupy ziemskiej na ogół pochodzące z jednego okresu umorzyć.
Co znaczy Ugasić:
Słownik 1. wywołać, iż coś przestanie się palić, stłumić palenie się czegoś; 2. zaspokoić, nasycić umorzyć.
Co znaczy Uroda:
Słownik 1. zewnętrzne walory postaci, w szczególności harmonijne, regularne rysy twarzy; zespół cech składających się na piękny wygląd, piękną powierzchowność; 2. czar, powab, wdzięk, piękno umorzyć.
  • Dodano:
  • Autor: