umorzyć definicja
Słownik UMORZYĆ definicja. Czym jest uzyskując zrzeczenie się należności poprzez wierzyciela albo.

Czy przydatne?

Definicja Umorzyć

Co oznacza UMORZYĆ: 1. zmniejszyć albo zlikwidować zobowiązanie pieniężne uzyskując zrzeczenie się należności poprzez wierzyciela albo spłacając etapowo dług; 2. zmniejszyć wartość użytkowanych środków trwałych, na przykład budynków, maszyn stosownie do ich zużycia wg odpowiednich stawek i zasad amortyzacji; 3. zakończyć postępowanie sądowe albo administracyjne w określonej sprawie jeżeli dalsze postępowanie jest niedopuszczalne albo bezprzedmiotowe

Czym jest Umorzyć znaczenie w Słownik wyrazy U .

Co znaczy Uznać:
Słownik 1. dojść do wniosku, iż coś jest słuszne, właściwe, niezbędne, obowiązujące; 2. stwierdzić jakiś stan, fakt, potwierdzić coś; 3. poczytać, wziąć za kogoś, za coś, za jakiegoś, za jakieś umorzyć co znaczy.
Co znaczy Urwać:
Słownik szarpiąc odłączyć coś od czegoś, oderwać część czegoś; 2. zmniejszyć, uszczuplić, okroić coś o pewną część; ująć, odjąć, nie dopłacić, nie doważyć; 3. przestać nagle mówić, śpiewać, grać i tym umorzyć krzyżówka.
Co znaczy Ułamek:
Słownik liczb naturalnych zapisywanych jedna (licznik) nad drugą (mianownik), oddzielanych poziomą kreską albo zapisywanych bez kreski, oddzielanych przecinkiem od liczb całkowitych; 2. niewielka część umorzyć co to jest.
Co znaczy Utarczka:
Słownik 1. ostra zamiana zdań, sprzeczka, spór, kłótnia; 2. krótkie starcie z nieprzyjacielem, potyczka umorzyć słownik.
Co znaczy Uświadomić:
Słownik 1. uczynić kogoś świadomym czegoś, wtajemniczyć w coś, zaznajomić z czymś; 2. wtajemniczyć w kwestie seksu; 3. zdać sobie sprawę z czegoś umorzyć czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: