uosabiać definicja
Słownik UOSABIAĆ definicja. Czym jest ludzkiej; 2. być okazem jakiegoś typu, wyobrażeniem pewnych.

Czy przydatne?

Definicja Uosabiać

Co oznacza UOSABIAĆ: 1. przedstawiać definicje, zjawiska i tym podobne w formie ludzkiej; 2. być okazem jakiegoś typu, wyobrażeniem pewnych cech

Czym jest Uosabiać znaczenie w Słownik wyrazy U .

Co znaczy Urna:
Słownik 1. skrzynka z otworem, do której przy tajnym głosowaniu wrzuca się kartki wyborcze; 2. naczynie grobowe wykorzystywane do przechowywania prochów zmarłych po spaleniu uosabiać co to jest.
Co znaczy Utrącić:
Słownik 1. trąciwszy oddzielić coś od czegoś; 2. nie dopuścić kogoś do zajęcia wyższego stanowiska albo wywołać usuwanie kogoś ze stanowiska zajmowanego, nie dopuścić do realizacji czegoś, odrzucić uosabiać definicja.
Co znaczy Ujęcie:
Słownik opracowania, sposób, w jaki coś jest przedstawione; 2. to, co otacza coś; obramowanie czegoś; 3. urządzenie, budowla z zespołem urządzeń, wykorzystywane do pobierania wody powierzchniowej, gruntowej uosabiać co znaczy.
Co znaczy Uzbroić:
Słownik wyposażyć w narzędzia walki, w broń, w sprzęt wojskowy; 2. wyposażyć w narzędzia pracy, w przyrządy pomocnicze albo ochronne; 3. zaopatrzyć w maszyny, przyrządy; założyć instalacje, urządzenia uosabiać słownik.
Co znaczy Utworzyć:
Słownik 1. ustanowić, zorganizować, ukonstytuować; 2. stać się sprawcą istnienia, stworzenia czegoś; utworzyć, wytworzyć; 3. uformować coś, uformować się w pewien sposób, stać się czymś uosabiać znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: