definicja
Słownik War definicja. Czym jest jednokrotnie wskutek gotowania surowców albo półproduktów; 2.

Czy przydatne?

Definicja War

Co oznacza WAR: 1. liczba produktu, na przykład piwa, cukru, otrzymana jednokrotnie wskutek gotowania surowców albo półproduktów; 2. dawniej wrzący, gotujący się płyn; 3. ogromne gorąco, upał, żar

Czym jest War znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wywieszać:
Słownik 1. wieszając umieszczać co na widocznym miejscu albo na zewnątrz czego; 2. powiesić kolejno wszystkich war.
Co znaczy Wejść:
Słownik się do przodu, otrzymać się dokądś, do wnętrza czegoś, znaleźć się gdzieś, przekroczyć jakieś granice, wkroczyć; 2. otrzymać się z niższego miejsca na wyższe, wspiąć się, wdrapać się na coś; 3 war.
Co znaczy Wypływać:
Słownik 1. płynąc wydostawać się skądś na rozległą przestrzeń wody; 2. osiągnąć coś war.
Co znaczy Wiedza:
Słownik 1. ogół informacje pozyskanych dzięki uczeniu się; 2. znajomość czegoś, uświadomienie sobie czegoś war.
Co znaczy Wznieść:
Słownik 1. unieść wysoko, wyciągnąć w górę; 2. postawić, zbudować coś wysokiego, dużego; 3. wywołać uniesienie się w górę na przykład kurzu, pyłu war.
  • Dodano:
  • Autor: