wątek definicja
Słownik Wątek definicja. Czym jest nici osnowy, przeplatających się z nimi w określonym porządku; 2.

Czy przydatne?

Definicja Wątek

Co oznacza WĄTEK: 1. układ nici biegnących w poprzek tkaniny, prostopadle do nici osnowy, przeplatających się z nimi w określonym porządku; 2. materiał, tworzywo, element, treść, temat czegoś; 3. w utworach fabularnych: szereg zdarzeń tworzących pewien układ przyczyn i skutków, związanych z jednym bohaterem

Czym jest Wątek znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Winkiel:
Słownik 1. węgieł, narożnik; 2. przyrząd do wyznaczania kąta prostego wątek.
Co znaczy Wypis:
Słownik 1. książka szkolny zawierający utwory albo fragmenty utworów różnych autorów; 2. fragmenty, wyjątki wypisane z jakiegoś tekstu; 3. wyciąg z jakiegoś dokumentu wątek.
Co znaczy Wolina:
Słownik 1. wiórki drewniane stosowane do pakowania wyrobów łatwo się tłukących i do produkcji płyt budowlanych; 2. z lekceważeniem albo politowaniem o wole wątek.
Co znaczy Wiecha:
Słownik czegoś, w szczególności słomy, gałęzi; 2. pęk zieleni albo wieniec zatykany na dachu budującego się domu na symbol, iż budowa jest na ukończeniu; 3. kwiatostan groniasty złożony, o gałązkach bocznych wątek.
Co znaczy Wywalać:
Słownik 1. wyrzucać, wysypywać co skąd, wywracać, przewracać; 2. wybrudzić wątek.
  • Dodano:
  • Autor: