wejść definicja
Słownik Wejść definicja. Czym jest wnętrza czegoś, znaleźć się gdzieś, przekroczyć jakieś granice.

Czy przydatne?

Definicja Wejść

Co oznacza WEJŚĆ: 1. idąc, posuwając się do przodu, otrzymać się dokądś, do wnętrza czegoś, znaleźć się gdzieś, przekroczyć jakieś granice, wkroczyć; 2. otrzymać się z niższego miejsca na wyższe, wspiąć się, wdrapać się na coś; 3. zagłębić się, pogrążyć się w czymś; 4. rozpocząć wykonywanie jakiejś czynności, znaleźć się w jakimś stanie, w jakiejś sytuacji; 5. wcinać się, wrzynać się w coś; 6. zmieścić się w czymś; 7. zająć się, zainteresować się czymś bliżej

Czym jest Wejść znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wstęp:
Słownik wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś; dostęp, przystęp, wejście; 2. to, od czego się coś rozpoczyna, pierwsza część, początkowe stadium czegoś, przygotowanie, wprowadzenie do całości; 3 wejść.
Co znaczy Wiatrak:
Słownik 1. drewniany młyn dawnego typu, mający czteroramienne skrzydła napędzane siłą wiatru, poruszające urządzenia do przemiału ziarna; 2. wentylator wyposażony w obracające się skrzydła wejść.
Co znaczy Witalny:
Słownik 1. dotyczący życia i jego mechanizmów, żywotny; 2. powitalny wejść.
Co znaczy Wniknąć:
Słownik 1. otrzymać się w głąb, do wnętrza czegoś; 2. dotrzeć myślą do istoty czegoś, roztrząsnąć coś gruntownie wejść.
Co znaczy Wkładka:
Słownik wkłada do środka czegoś, pomiędzy coś jako uzupełnienie czegoś; 2. uzupełniający bonus do książki albo czasopisma w formie prospektu, ilustracji, tabeli, włożony luźno w określone miejsce; 3. część wejść.
  • Dodano:
  • Autor: