wiązać definicja
Słownik WIĄZAĆ definicja. Czym jest kokardę; 2. łączyć ze sobą poszczególne elementy dzięki sznura.

Czy przydatne?

Definicja Wiązać

Co oznacza WIĄZAĆ: 1. umocowywać tkaninę, wstążkę i tym podobne tworząc węzeł, kokardę; 2. łączyć ze sobą poszczególne elementy dzięki sznura, taśmy i tym podobne , tworząc całość; 3. okręcać, ściskać, krępować sznurem, rzemieniem, łańcuchem i tym podobne ,; 4. być elementem łączącym, zespalającym, sklejającym coś z czymś; 5. o roślinach tworzyć pączki, główki, owoce; 6. tracić plastyczność, zamieniać się w ciało stałe, twardnieć; 7. przyłączać chemicznie atomy albo cząsteczki innych pierwiastków lub związków chemicznych; 8. przyswajać, asymilować, wchłaniać

Czym jest Wiązać znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Wyciąg:
Słownik obszerniejszej treści, urywek, fragment wypisany z większej całości; 2. roztwór otrzymywany z substancji roślinnej albo organu zwierzęcego; 3. urządzenie o ruchu okrężnym, przeznaczone do celów wiązać co znaczy.
Co znaczy Wymiar:
Słownik materialnego, rozpatrywanego z racji na własną długość, szerokość i wysokość albo głębokość; 2. wymierzenie, zrealizowanie czegoś w określonej wielkości, rozmiar czegoś wymierzonego, wyznaczonego wiązać krzyżówka.
Co znaczy Wiatrak:
Słownik 1. drewniany młyn dawnego typu, mający czteroramienne skrzydła napędzane siłą wiatru, poruszające urządzenia do przemiału ziarna; 2. wentylator wyposażony w obracające się skrzydła wiązać co to jest.
Co znaczy Wziernik:
Słownik lekarski, najczęściej w kształcie rurki, wykonany z metalu albo tworzywa sztucznego, umożliwiający oglądanie jam ciała i narządów albo wykonywanie małych zabiegów; 2. mały otwór zamknięty szkłem wiązać słownik.
Co znaczy Wieszczenie:
Słownik 1. przepowiadanie przyszłości; 2. zawiadamianie, zapowiadanie wiązać czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: