wiązać definicja
Słownik Wiązać definicja. Czym jest kokardę; 2. łączyć ze sobą poszczególne elementy dzięki sznura.

Czy przydatne?

Definicja Wiązać

Co oznacza WIĄZAĆ: 1. umocowywać tkaninę, wstążkę i tym podobne tworząc węzeł, kokardę; 2. łączyć ze sobą poszczególne elementy dzięki sznura, taśmy i tym podobne , tworząc całość; 3. okręcać, ściskać, krępować sznurem, rzemieniem, łańcuchem i tym podobne ,; 4. być elementem łączącym, zespalającym, sklejającym coś z czymś; 5. o roślinach tworzyć pączki, główki, owoce; 6. tracić plastyczność, zamieniać się w ciało stałe, twardnieć; 7. przyłączać chemicznie atomy albo cząsteczki innych pierwiastków lub związków chemicznych; 8. przyswajać, asymilować, wchłaniać

Czym jest Wiązać znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Walec:
Słownik geometryczna powstała poprzez obrót prostokąta dokoła jednego z jego boków; 2. maszyna samobieżna albo doczepna z ciężkimi stalowymi wałami albo ogumionymi kołami, wykorzystywana do ugniatania wiązać.
Co znaczy Wyczyn:
Słownik 1. niecodzienne, znakomite osiągnięcie; trudny do osiągnięcia rezultat sportowy; 2. wybryk, postępek, gest zwracający na siebie powszechną uwagę i zasługujący na potępienie wiązać.
Co znaczy Wiecha:
Słownik czegoś, w szczególności słomy, gałęzi; 2. pęk zieleni albo wieniec zatykany na dachu budującego się domu na symbol, iż budowa jest na ukończeniu; 3. kwiatostan groniasty złożony, o gałązkach bocznych wiązać.
Co znaczy Wytaczać:
Słownik 1. tocząc wydostawać co skąd; 2. obrabiać tocząc; 3. wybrudzić kogo albo co czym tocząc, wytarzać kogo albo co w czym wiązać.
Co znaczy Werbować:
Słownik 1. namawiać kogoś do wzięcia udziału w czymś, do przystąpienia do czegoś; 2. dawniej zaciągać do wojska; 3. starać się o pozyskanie sobie zwolenników; zjednywać, kaptować kogoś wiązać.
  • Dodano:
  • Autor: