wiązać definicja
Słownik Wiązać definicja. Czym jest kokardę; 2. łączyć ze sobą poszczególne elementy dzięki sznura.

Czy przydatne?

Definicja Wiązać

Co oznacza WIĄZAĆ: 1. umocowywać tkaninę, wstążkę i tym podobne tworząc węzeł, kokardę; 2. łączyć ze sobą poszczególne elementy dzięki sznura, taśmy i tym podobne , tworząc całość; 3. okręcać, ściskać, krępować sznurem, rzemieniem, łańcuchem i tym podobne ,; 4. być elementem łączącym, zespalającym, sklejającym coś z czymś; 5. o roślinach tworzyć pączki, główki, owoce; 6. tracić plastyczność, zamieniać się w ciało stałe, twardnieć; 7. przyłączać chemicznie atomy albo cząsteczki innych pierwiastków lub związków chemicznych; 8. przyswajać, asymilować, wchłaniać

Czym jest Wiązać znaczenie w Słownik wyrazy W .

Co znaczy Węzeł:
Słownik pętla, splot powstały poprzez związanie sznura, liny albo dwu, kilku, wielu sznurów, lin i tym podobne; 2. miejsce, miejscowość, gdzie się zbiegają, krzyżują jakieś istotne drogi, arterie, szlaki wiązać.
Co znaczy Wata:
Słownik roztrzepane, tworzące luźną masę, której używa się do celów medycznych, technicznych, do wyrobu kołder, ciepłych okryć i tym podobne; 2. mały włok, sieć w kształcie worka ciągnięta po dnie wiązać.
Co znaczy Wydech:
Słownik 1. wydalenie z płuc zużytego powietrza; 2. wypływ spalin z cylindra wiązać.
Co znaczy Wyłożyć:
Słownik skądś i ułożyć, umieścić gdzieś, zazwyczaj na widocznym miejscu; 2. pokryć, wysłać czymś powierzchnię albo wnętrze czegoś; 3. wydać na coś kapitał, ponieść wydatki czegoś; 4. podać do informacje wiązać.
Co znaczy Wykop:
Słownik którego wybrano grunt w celu budowy drogi, posadowienia budowli i tym podobne; 2. kopanie rowów, dołów przy robotach budowlanych, drogowych, odkrywkowych, archeologicznych i tym podobne;;; 3 wiązać.
  • Dodano:
  • Autor: